Токуда Банк АД

Токуда Банк АД е учредена на 27 декември 1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон. Банката има пълен лиценз, който й позволява да извършва в страната и чужбина всички сделки по чл.2 от Закона за кредитните институции.Токуда Банк АД е част от икономическата група Tokushukai Medical Corporation, Япония, чийто основател и собственик е д-р Торао Токуда.

Адрес: гр.София 1000, ул. Георг Вашингтон № 21

Телефон: +359 2 403 79 00; 02 40379 85

Факс: +359 2 403 7999

e-mail: headoffice@tcebank.com

www.tokudabank.bg