Б.Данев: Промените в Закона за адвокатурата - откровено лобистки, откровено обслужващи адвокатското съсловие

Промените в Закона за адвокатурата
4

Председателят на БСК отправи поредната сериозна критика към проекта за промени в Закона за адвокатурата, които предвиждат фирми и граждани да общуват с държавните ведомства и общинските служби само чрез адвокат.

В интервю за в.Сега, публикувано и в интернет страницата на бизнес организацията, Божидар Данев окачестви като абсурдна идеята за всеки контакт с администрацията - даване на заявление, пускане на данъчна декларация, искане на справка за имотно състояние или свидетелство за съдимост, кандидатстване за нещо и т.н. да се налага гражданите, бизнесът и институциите да използват услугите на адвокат. 

По-долу е цитиран пълният текст на интервюто на Юлиана Бончева. Припомняме, че по въпросния законопроект са внесени над 30 отрицателни становища в Парламента, а КЗК обяви в решението си, че клиентите и потребителите следва да са в състояние да избират свободно между лицата, упражняващи различни професии, за извършването на желаната от тях комплексна услуга. В становището си Върховна касационна прокуратура заяви, че на практика с така предложените промени в нормативния акт се създава монополно право за адвокатурата относно попадащите в обхвата на нормата дейности, което пък противоречи на чл. 19, ал. 2 от Конституцията. Министерство на финансите също разкритикува законодателната инициатива, като заяви че "предвидените промени в Закона за адвокатурата са несъгласувани с редица други закони до степен създаваща правна несигурност и застрашаваща конституционно установени начала и принципи."

...

БОЖИДАР ДАНЕВ: ПРОЕКТЪТ ЗА АДВОКАТСКАТА ТИРАНИЯ Е ЛОБИСТКИ И АБСУРДЕН

Дата: 30.06.2016

Източник: в. Сега

Автор на интервюто: Юлиана Бончева

- Господин Данев, БСК излезе с унищожителна критика срещу законовите промени, които предвиждат фирми и граждани да общуват с държавните ведомства и общинските служби само чрез адвокат. Какво би се случило, ако тези предложения влязат в сила?

- За всеки контакт с администрацията - даване на заявление, пускане на данъчна декларация, искане на справка за имотно състояние или свидетелство за съдимост, кандидатстване за нещо - неизменно ще ви трябва адвокат. Това е пълен абсурд - защо да пращате адвокат в НАП, при положение че си имате счетоводител, който ви движи всички данъчни въпроси и книжа. В самата НАП не й трябват адвокати, а счетоводители, с които да говорят на един език. Включването на нов, излишен посредник създава рискове за забавяне на документи, неспазване на срокове и т.н. Освен това в повечето случаи документите се изпращат с електронен подпис - защо трябва да е е-подписът на адвокат. Повечето фирми, особено по-малките, имат договори със счетоводни къщи, които ги обслужват. Значи счетоводната къща подготвя всички документи, но когато се стигне до подаването им, тя трябва да намери адвокат, който да ги препрати в съответната институция. За което фирмата му дължи пари. Ако е необходимо одобрение от общината на архитектурен проект, отново трябва да се търси адвокат. Всичко това затруднява и оскъпява комуникацията, без да подобрява нейното качество.

- Становището на БСК е, че проектът погазва интересите на много други професионални групи - не само счетоводители, но и нотариуси, фирми за управление на имущество, консултантски дружества? 

- Веднага ще дам примери. В много случаи юрист, който дълги години е работил в областта на енергетиката, дава консултации в тази област, в която малцина са компетентни. Сега излиза, че няма да може да консултира, освен ако не се впише в адвокатурата, за което е необходимо да има познания в областта на семейното, наследственото право и т.н. Или, ако искате да дадете на някого да управлява ваш проект, имот, пак ще ви трябва адвокат - например ако става дума за договор с компания, която управлява етажна собственост. Изобщо опитват се да се вклинят навсякъде и да вземат хляба на консултантски фирми, на счетоводители и т.н.

Всъщност това е поредно проявление на опасна тенденция, която вече се превръща в национално зло. Редица съсловия и браншове се опитват чрез законодателство да създават монополизъм и картелизация - такива са законите за виното, за строителната камара, за архитектите. Виждаме какви са резултатите - в строителството има смазване на конкуренцията и развитие на корупцията. Браншовата камара обслужва основно четири големи компании, които имат 90-97% успеваемост в спечелването на обществените поръчки. Друг лобистки закон - за архитектите, определя минимални цени. Това го има и в действащия Закон за адвокатурата. Пълен абсурд е в пазарна икономика да се спускат ценови прагове. Това работи срещу конкуренцията. Сега се готви нов закон за земеделските производители, променя се законът за автомобилните превози. Във всички тези случаи авторите обясняват, че го правят за доброто на всички в бранша, а всъщност обслужват определени кръгове, които искат да овладеят този бизнес. Пореден връх в това настъпление са промените в закона за адвокатурата - откровено лобистки, откровено обслужващи адвокатското съсловие.

Предприемачите, а и гражданите търсят този, който може да свърши най-добре работата на най-добра цена. Явно има причини да се обръщат към консултантски фирми, а не към адвокати. Адвокатите трябва да помислят дали имат полза от минималните цени, или трябва да станат по-гъвкави в определянето на хонорарите си. 

- От адвокатурата твърдят, че правят всичко в името на клиента и за благото на обществото.

- Това са празни думи. Очевидно е, че го правят за себе си. Има свръхпредлагане на адвокатски услуги и ето че сега се прави опит да им се отвори пазар. Правните факултети, които се нароиха в България, бълват всяка година по 2000 прависти. Тези новоизлюпени юристи замърсиха правното пространство, част от тях влязоха и в Народното събрание, в правната ни система. И виждаме до какво води настъплението на този "елит". Този закон е в крещящо противоречие с политиката на ЕС за намаляване на бюрокрацията за фирми и граждани. И досега административното "чудовище" у нас пъди инвеститорите, а днес се предлага още по-голямо утежняване и нов вездесъщ посредник, който не разбира нито от трудови отношения, нито от инвестиции, търговия и счетоводство, но ще трябва да присъства навсякъде по силата на този мракобесен проект. 

- А колко ще струва на фирмите и на гражданите тоталното присъствие на адвокатите? Появиха се изчисления, че разходите на бизнеса ще се увеличат с близо 1 милиард лева годишно?

- Това е поредният проектозакон, внесен без никаква оценка на въздействието. Български парадокс е, че най-големите нарушители на законите са самите законодатели, парламентът. В закона за нормативните актове категорично е казано, че не може да се разглежда закон без оценка на въздействието. Но правната комисия в НС разглежда и одобрява. Това е смразяващо! Срещу промените в Закона за адвокатурата има 33 отрицателни становища с много тежки критики, а те го одобриха на първо четене с уговорки, че щели да го поправят за второто четене. Какво по-ясно доказателство, че законът е лобистки и че членовете на правната комисия, които са все адвокати, бранят интереса на собственото си съсловие! 

- И Министерството на финансите критикува авторите на проекта, че създават огромна финансова тежест за фирми, граждани и дори за бюджетните организации...

- Да, защото университети, държавни болници, училища, БАН и др. също имат контакти с институции и ще трябва да ползват адвокатски услуги. Училището, ако иска да контактува с Министерството на образованието, ще трябва да си вземе адвокат. 

- Възразявате срещу идеята адвокатите да правят заверки на документи като нотариусите. Но един адвокат ви контрира задочно така - селските кметове могат да заверяват, защо ние да не можем? 

- Само че селските кметове са служители, на тях им е делегирана власт, както и на нотариусите, да действат в обществен интерес, без да взимат страна. А адвокатите не са служители, тях клиентът ги наема, те действат в частен интерес. Точно затова е опасно да им се дават прекомерни и неприсъщи права.

- Защо според вас този проект трасира нов бум на кражбите на фирми?

- Знаете, че и сега има огромен проблем. А когато част от работата на нотариусите се прехвърли на адвокатите, може да се окаже, че някои злоупотребяват с правомощията, които им се предоставят. Те ще могат да заверяват подписи на документи, договори, пълномощни и др. А въз основа на договор с нотариално заверени подписи може да се извади изпълнителен лист, с пълномощни могат да се правят разпоредителни сделки с имущество. Понякога изходът на едно дело зависи от наличието или липсата на нотариално заверен документ.

Нотариусът е независим и се подчинява само на закона, а адвокатът действа в интерес на клиента си с всички законни средства. Това предпоставя конфликт на интереси и възможност публичните функции да бъдат употребени в нечий частен интерес.

- Предвижда се адвокатските колегии да станат наказателни отряди и да глобяват със 1000-10 000 лева юристи, които не са вписани при тях, а вършат адвокатска работа. И всеки, който види такова нарушение, трябва да докладва за случая!

- Това противоречи на конституцията, там никъде не се казва, че адвокатите могат да пишат наказателни постановления и да прибират глоби. Те са професия, уредена в конституцията, защото трябва да защитават правата на гражданите, а не за да ги контролират и санкционират. Скандално е, че се опитват да вменят задължения на чиновници, на съдии, на нотариуси, съдебни изпълнители, граждани, буквално на всички, да "информират" съответната адвокатска колегия за нарушения. Това е опит със съсловен закон да се управлява цялото общество, в интерес на една гилдия. Дори в законите, призвани да охраняват националната сигурност, няма подобни задължения за "донасяне".

Това е адвокатска тирания. Надявам се, че все пак мнозинството в Народното събрание ще прояви разум и ще отхвърли този мракобеснически проект.

...

Източник: БСК