Корупцията в публичните институции е сред най-сериозните пречки пред бизнеса според проучване на БТТП

Корупцията в публичните институции е сред най-сериозните пречки пред бизнеса според проучване на БТТП

За 78 % от участниците в анкетното проучване на БТТП, проведено през септември, корупцията в публичните институции е сред най-сериозните пречки пред бизнеса и инвестициите у нас.

Само 2 % от анкетираните смятата, че нивото на корупцията не е в размер, затрудняващ работата на фирмите, а за останалите 20 % корупционните практики са по-малка пречка от други проблеми при осъществяване на дейността. Почти половината от участниците в допитването пък са отговорили положително на въпроса дали през последната година им е оказван натиск за даване на подкуп при извършване на услуга от държавна или общинска структура. Всеобщо е мнението обаче, че най-много корупцията у нас има в държавната и общинската администрация. 

Резултатите от допитването показват, че обществените поръчки е сферата, посочена от 46 % от фирмите като първенец по корупция. На второ място е съдебната система. На въпроса дали след приемането на нов Закон за обществените поръчки през февруари 2016 г. се забелязва промяна към по-прозрачни търгове с повече конкуренция от БТТП не са получили нито един позитивен отговор. 42 % от анкетираните не считат, че има положителна тенденция в тази посока, а останалите 58 % не могат да дадат точна преценка, защото нямат преки наблюдения. 

Показателни са и резултатите от проучването, обобщаващи причините  за развитие на корупционни практики. Цитираме отговорите на участниците, обобщени в детайлните резултати от анкетата:

• Според 59 % политическите назначения в администрацията са фактор, който провокира корупцията;

• Половината от анкетираните са отбелязали, че непълнотата на законодателството и възможностите за субективна преценка са основен фактор за повече корупция;

• Основен фактор за корупция според 48% е липсата на прозрачност при управлението на местно и/или национално ниво;

• Липсата на електронно правителство и електронни услуги като основен фактор за корупция е отбелязан от 33 %;

• Липсата на активно гражданско общество е основен фактор според 26%.

Освен констатирането на стряскащо високите нива на корупция, проучването на БТТП дава и информация за позицията на заинтересованите от решаването проблема представители на бизнеса в България относно мерките, които трябва да бъдат взети за ограничаване на корупционните практики. Най-голям процент от анкетираните са посочили, че е необходимо въвеждане на работещо електронно правителство (в т.ч. прозрачност на работата на администрацията). Реформа в съдебната система и по-добър контрол от страна на институциите, отговорни за борбата с корупцията, са посочили като решение 47 % от фирмите. Усъвършенстването на законодателната дейност и по-активното гражданско общество също ще спомогнат за справяне с проблема, считат анкетираните.

От БТТП отбелязват, че като цяло членовете на организацията са демотивирани да участват в проучването, тъй като са загубили доверието си за промени, а позицията на мениджърите на фирмите е, че много трудно ще се справим с корупцията, защото са необходими дълбоки промени на всички нива, а все още като общество сме повлияни от наследените стереотипи при предишното управление.

Източник: БТТП