Работодателите отново настояват за премахване на минималната работна заплата

Премахване на минималната работна заплата
3

За пореден път представителите на бизнеса в лицето на АИКБ заявяват твърдата си позиция против административното определяне на минимална работна заплата.

На организираната от Асоциацията на индустриалния капитал в България дискусия работодателите отново настояха управляващите да преосмислят държавната политика по отношение на човешките ресурси и да предприемат адекватни и реалистични мерки за справяне с проблемите на пазара на труда. 

Според данни, представени от председателя на Асоциацията Васил Велев, работната сила в България намалява със 73 хиляди души през 2016 г., като общият брой на хората извън работната сила достига 2 900 000 души и едва 239 000 от тях имат желание да работят. Емиграцията, която е един от най-сериозните фактори за загуба на квалифицирана работна ръка (към 2012 г. около 16% от населението на България, Румъния, Хърватия и Албания е емигрирало на Запад, което е довело до намаляване на брутния вътрешен продукт със 7%), според прогнозите ще донесе още 4 % спад в БВП на страната ни до 2020 г. 

От бизнес организацията за пореден път представиха данни и за производителността на труда и средната работна заплата в България в сравнение с тези в ЕС. Според цифрите страната ни изостава спрямо средната за Европейския съюз производителност на труда, а възнагражденията у нас изпреварват с няколко процентни пункта достигнатата производителност. Представителите на работодателите отбелязаха още, че в страни от Евросъюза без регламентирана МРЗ доходите на работещите са 1,6 пъти по-високи от тези в тези страни, където има регламентирана МРЗ, както е и в България. Безработицата в страните без МРЗ е с 40% по-ниска от безработицата в страните с МРЗ, констатират още от Асоциацията на индустриалния капитал в България и предлагат минималната работна заплата у нас да бъде заменена от комплекс от минимални работни заплати по икономически дейности, договаряни на отраслово равнище от представителните организации на социалните партньори. 

От АИКБ настояват правителството да насочи усилията си за преодоляване на негативната тенденция за срив на човешките ресурси в няколко посоки. От една страна е необходимо да се създадат стимули под формата на стипендии за обучаващите се в технически специалности, както за висше, така и за средно професионално образование. Финансовото подпомагане обаче трябва да е обвързано с ангажимент за работа в България или за български компании и институции за определен, по-продължителен период от време, смятат от бизнес организацията. 

Друга мярка, която според работодателите ще има положителен ефект, е да се разшири обхватът на действие на „синята карта“ в България освен за специалисти в IT сектора и за ред други, крайно необходими за индустрията специалности. От Асоциацията смятат също така, че е необходимо да бъдат подписани двустранни споразумения със страни с българска диаспора за облекчен достъп на наши сънародници до българския пазар на труда.

АИКБ предлага и следните административни действия:

  • Законодателни промени за премахването на Минималния осигурителен доход и „класовете“;
  • Отмяна на временно въведената мярка работодателят да плаща за първите 3 дни болнични;
  • Реформа в медицинската и трудовата експертиза и прекратяване на злоупотребите с пенсии за инвалидност;
  • Преглед на режима за извънреден труд, с оглед допускане на по-голяма гъвкавост при полагането му.

Източник: АИКБ