ВАС ще решава противозаконни ли са размерите на държавните такси

ВАС ще решава противозаконни ли са размерите на държавните такси

БСК е подала жалба във ВАС срещу Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

От Българската стопанска камара обявиха стартирането на серия от съдебни искове срещу противозаконно определяни размери на държавни такси, първият от които е подаден днес и атакува такси на Агенция по вписванията. Инициативата на работодателската организация е провокирана от необходимоста за намаляване на административния натиск върху стопанската дейност и липсата на предприети мерки от страна на изпълнителната и законодателната власти. От БСК определят събираните от инстситуциите такси като "квазиданъци", които на практика отнемат предимството на страната ни като инвестиционна дестинация с ниско ниво на корпоративно облагане.

С подадената днес жалба срещу Агенцията по вписванията от камарата настояват да бъде отменен чл. 2, ал.1 от Тарифата в частта му, в която се определя такса в размер на 0,1 на сто върху цената, по която е таксуван актът или документът. Като аргументи в защита на това искане от организацията посочват следното:

  1. Нарушен е конституционният принцип за съобразяване на таксите с доходите и имуществото на гражданите (на чл.60, ал. 1 от Конституцията);
  2. Ограничава се гарантираната от Конституцията възможност за защита правата на гражданите по съдебен ред;
  3. Нарушен е Законът за държавните такси, който прокламира разходоориентиран подход при тяхното определяне.

От БСК поясняват, че Законът за държавните такси изисква икономическа логика и обоснованост на таксите, като те трябва да съответстват на материално-техническите и административни разходи по предоставяне на услугата. В жалбата се посочва: „Парадоксално е, че нотариусът който извършва цялата дейност по оформяне на една сделка и носи отговорност за това, работи по такси, с определена горна граница, докато максимален размер не е установен за съдията по вписванията, въпреки ограничения обхват на дейността му. В някои случаи това може да доведе до такси по вписванията, които надхвърлят нотариалните такси за един и същи акт“.

От бизнес организацията посочват още, че липсата на връзка между разходите на Агенция по вписванията за осъществяване на услугите и приходите, които постъпват от тях, е видна от годишните финансови отчети на агенцията за последните години. На практика Агенцията по вписванията се е превърнала от институция, предоставяща услуги на гражданите и бизнеса, в приходна агенция на държавния бюджет, обобщават от БСК.

Източник: БСК