Асоциация на индустриалния капитал в България

Учредената през 1996 г. Асоциация на индустриалния капитал в България представлява на национално равнище българския бизнес  в лицето на членуващите в организацията повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, 80 браншови камари, над 7 000 индустриални предприятия. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 130 общини в страната. В международен план, Асоциацията е член и на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP). 

Контакти:

http://bica-bg.org/

e-mail: bica@bica-bg.org