Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия е регистрирана от Софийски градски съд, Фирмено отделение по ф.д. 11620/2003 г. Със Заповед 949/2003 г. на Министъра на финансите АССП е включена в Националния съвет по счетоводство. Член е на БСК и на КРИБ - Гласът на българския бизнес. АССП е част от Консултативния съвет към НАП. 

От 22 април 2016 г. "Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия" ще е новото име на АССП. След необходимата съдебна регистрация асоциацията променя своето име от Асоциация на специализираните счетоводни предприятия на Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП).  Асоциацията става отворена за членство на физически лица.

Контакти:

www.apac-bg.org

e-mail: office@apac-bg.org