Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България

През декември 1991 г. е учредена Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители в България. Тя е официално регистрирана на 8 юни 1992 г. с решение на Софийски градски съд – фирмено отделение. През 1996 г. въз основа на измененията в Закона за счетоводството, съществуването на Асоциацията е прекратено и е създаден Институтът на дипломираните експерт-счетоводители като независима национална професионална организация. Институтът наследява функциите на Асоциацията и членството в Международната федерация на счетоводителите, което датира от 1995 година.

Контакти:

http://www.ides.bg/

e-mail: ides@ides.bg