Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е най-голямата работодателска организация на бизнеса в България. Структурата обединява над 11 000 компании, колективни и индивидуални членове, има 66 регионални представителства в цялата страна. В нея участват 55 браншови организации във всички сектори. КРИБ е една от четирите представителна организация на работодателите на национално равнище.

Конфедерацията е член на Международната търговска камара (ICC).

Контакти:

http://krib.bg/

e-mail: office@ceibg.bg