Национално сдружение на малкия и среден бизнес

Националното сдружение на малкия и среден бизнес е работодателска организация, представляваща интересите на микро, малките и средни предприятия, учредена през юни 2000 г. Членове на организацията са юридически /вкл. организации като колективни членове/ и физически лица - мениджъри или самонаети, които развиват дейност в различни икономичеси сектори - туризъм, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, телекомуникации, лека промишленост, машиностроене, транспорт, търговия, рекламна дейност и др.

Сдруженито предоставя различни услуги, като обучение и повишаване квалификацията на мениджърите, информационни услуги, маркетингови проучвания, изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти, данъчни, счетоводни и юридически консултации, консултации при кандидатстване за получаване на грантове и за отпускане на кредити. 

Националното сдружение на малкия и среден бизнес има изградени регионални структури в София, Пловдив, Хасково, Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Плевен, Враца, Ямбол, Кърджали, Сливен, Смолян, Пазарджик, Кюстендил, Асеновград, Хисаря, Карлово, Годеч, Трявна. 

Контакти:

http://nasmb-bg.org/

e-mail: nasmb@abv.bg