Съюз за Стопанска инициатива

Съюзът за Стопанска инициатива e организация, представляваща интересите на фирми от микро, малкия и среден бизнес в областта на пазара на труда и на индустриалните отношения. Създаден е през 1989 г.  като сдружение с нестопанска цел. Организацията има 64 регионални подразделения, като този начин обхваща на териториален принцип цялата страна. Членове на ССИ са 46 браншови организации от всички отрасли на икономиката на страната.

От 2016 г. организацията е призната за представителна на национално равнище.

Контакти:

http://www.ssibg.org/

e-mail: office@ssibg.org