Дания

Дания се присъединява към Европейския съюз през 1973 г. Страната е един от основателите и член на ООН и НАТО. Официалната валута на Дания е кроната, която е обвързана с еврото, като едно евро се обменя за 7,45 датски крони, а един американски долар се обменя за 4,7 крони — приблизително. Дания отказва да смени паричната си единица след влизането си в ЕС след референдум.

  • Година на присъединяване: 1973
  • Политическа система: конституционна монархия
  • Столица: Копенхаген
  • Територия: 43 094 км²
  • Население: 5.3 милиона души
  • Валута: датска крона

Официален уебсайт на правителството: http://www.stm.dk