Италия

Италия е сред страните-членки, учредители на Европейския съюз. Част е от Еврозоната и еврото е официалната валута в страната от 1999 г. Страната се включва в ООН през 1955 година и членува също в Г-8, НАТО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната търговска организация, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и Централноевропейската инициатива. 

  • Година на присъединяване: учредител
  • Политическа система: република
  • Столица: Рим
  • Територия: 301 263 км²
  • Население: 57.6 милиона души
  • Валута: евро

Официален уебсайт на правителството: http://palazzochigi.it