Офшорна компания в Невис

Офшорна компания в Невис
3

Невис е малък остров, разположен в източната част на Карибския басейн на около 1300 мили югоизточно от Маями. Част от федерацията Невис и Сейнт  Китс, страната има собствени закони по отношение на офшорния бизнес.

Данъци

Юридическите лица не дължат данъци в Невис за доходи, придобити извън територията на страната. Всяка компания, която не развива бизнес в страната, е освободена от задължението да плаща данък върху печалбата, данък при източника, гербов налог, данък върху имуществото, валутен контрол и други данъци върху активи и доходи, получени извън пределите на Невис или свързани с други дейности извън страната. Капиталовите печалби в Невис не подлежат на данъчно облагане, освен ако имуществото е продаден в рамките на една година от закупуването му. В такива случаи данъчната ставка е 20%. Няма и данък върху доходите на физическите лица. В страната не са предвидени мерки за борба с укриването на данъци.

Организационно-правни форми 

Съществуват три форми на търговски предприятия, които чуждестранните граждани могат да използват за създаване на офшорни структури:

Бизнес корпорация (Nevis Business Corporation) - дейността на този тип дружества се регламентира от The Nevis Business Corporation Ordinance, 1984. Като преимущества на офшорната бизнес корпорация в Невис са посочени:

 • няма облагане с корпоративен данък;
 • няма задължение за публично оповестяване на действителните собственици, акционерите и директорите;
 • акции на приносител са разрешени, но трябва да се съхраняват в седалището на дружеството;
 • възможно е да има външен управител
 • няма задължение за подаване на годишен отчет;
 • необходим е секретар на фирмата.

Офшорно дружество с ограничена отговорност в Невис (Nevis Limited Liability Company), регулирано със Закон за дружество с ограничена отговорност в Невис от 1995 г. (The Nevis Limited Liability Company Ordinance of 1995).

За дейността на този вид компания отново не се дължи корпоративен данък и не е задължително предоставянето на публична информация за действителните собственици и акционери. Фирмата може да има чуждестранен управител. Няма изискване за подаване на годишни декларации за доходите. 

Международен тръст (Nevis International Exempt Trust). Законът, който контролира създаването и дейността на невския международен доверителен тръст, е Nevis International Exempt Trust Act of 1994, as amended in September 2000. 

Преимуществата на офшорния тръст в Невис:

 • не се облагат с данъци доходите или активите на тръста;
 • учредителят и бенефициентът могат да бъдат едно и също лице, трябва да бъде нерезидент;
 • регистрацията изисква само името на тръста, името на управителя, адрес на управление;
 • защита на активи на международния доверителен тръст в Невис и опазването им от загуба поради съдебни дела.
Регистрация на офшорна компания в Невис

В Невис са въведени следните изисквания за наименованието на компанията:

 • името трябва да съдържа "corporation", "incorporated", "company", "limited" или други думи, указващи организационно-правната форма на компанията;
 • не трябва да съвпада или да е подобно на названието на съществуващи компании;
 • не са разрешени названия, предполагащи извършването на незаконна дейност;
 • името не трябва да показва покровителство от страна на държавните институции;
 • името може да бъде на какъвто и да е език, изписано на латиница.

За да бъде регистрирана бизнес корпорация в Невис, трябва да бъде нает местен регистриран агент или фирма - доставчик на услуги, която има регистриран офис в страната (който впоследствие може да служи за офис на компанията, тъй като юридическият адрес на фирмата трябва да е разположен в Невис). Агентът първоначално резервира името онлайн или по телефона, след което трябва да представи устава на компанията. Ако документите отговарят на изискванията, се издава свидетелство за регистрация. Цялата процедура отнема 24 часа, срокът за окончателната регистрация е около 10 дни, включително предоставянето на документите.

Отчетност

От компанията в Невис не се изисква да съхранява счетоводна документация и да я представя на съответните органи. Ако акционерите, управителите или длъжностни лица решат да съхраняват такива документи, те могат да го направят във всяка една точка по света. Няма изискване и за подаване на данъчни, финансови и годишни отчети от офшорните бизнес корпорации в Невис.

Ограничение на дейността

Международната бизнес корпорация в Невис може да развива дейност в повече от една държава, но с цел освобождаване от данъчно облагане тя няма право да развива търговска дейност в страната. 

Изброените обаче по-долу дейности не се считат за бизнес на територията на Невис:

- наличие на банкови сметки в Невис;

- провеждане на събрания на управителите или акционерите;

- съхраняване на корпоративни и финансови отчети в Невис;

- наличие на администратиивен или управленски офис в Невис за управление на активи или дейности извън страната;

- наличие на регистриран агент в Невис;

- инвестиране в акции или компании в Невис;

- придобиване на недвижима собственост в местна промишлена или туристическа инфраструктура при условие, че тази собственост е разположена в проект или зона на развитие, утвърдени и регулирани от администарцията на остров Невис.

Конфиденциалност на информацията

Конфиденциалността на информацията се регламентира със Закон за конфиденциалността от 1985 г. Законът забранява разкриването на информация, получена в процеса на правене на бизнес, и се отнася до банки, експерти, представители на правителството. Нарушаването на конфиденциалността се санкционира с лишаване от свобода. Гарантирана е пълна конфиденциалност в случаите, когато чуждестранните власти изискват частна банкова или финансова информация. Банковата конфиденциалност се регулира със Закона на Невис за офшорното банкиране от 1996 г.

Източник: GSL Group of Companies