Ангуила

Ангуила е островна държава в източната част на Карибско море и самоуправляваща се задморска територия на Великобритания. Христофор Колумб стига до бреговете на Ангуила през 1493 г., а името си островът получава от французите заради формата му, напомняща на змиорка (от френски anguille - змиорка).

Туризмът е основната икономическа дейност в страната и приходите от него съставляват около 30 % от БВП. Развитието на туризма дава тласък и на строителството. Финансовите услуги, свързани с учредяването и управлението на компании, запълват останалите икономически ниши.

  • Площ: 102 кв.км
  • Столица: Вали
  • Население: 13 477 (по данни от преброяване през 2006 .)
  • Официален език: английски
  • Национална валута: Източнокарибски долар