Аруба

3

Аруба е малка островна държава в Карибско море в близост до северното крайбрежие на Венецуела, част от Кралство Нидерландия с автономен статут. Като офшорен център Аруба се оформя по време на Втората световна война благодарение на възможността за миграция, която предоставя на холандски компании по време на немската окупация на страната. 

Икономиката на Аруба претърпява няколко трансформации  в исторически план  - първоначално основната икономическа дейност е добив на злато, след това през 1926 г. е построена нефтена рафинерия и последните 2 десетилетия са изцяло под влиянието на туризма. Годишно страната е посещавана от почти 1 млн. туристи. Правителството на страната води и последователна политика за насърчаване на инвестициите в сектора на финансовите услуги, телекомуникациите, алтернативните енергийни източници.

  • Площ: 193 кв. км
  • Столица: Оранестад
  • Население: 103 065 души (по данни от 2009 г.)
  • Официален език: нидерландски, папяменто
  • Национална валута: Арубски флорин