Бруней

Разположен в северната част на остров Борнео, Султанат Бруней Даруссалам има своите корени още през 7-ми век, въпреки че името Бруней (тогава Berune) не се появява в литературата до 1300 г., когато китайските заселници пристигат тук. Китайците управляват Бруней до 1400 г., когато страната развива тесни връзки със Султаната на Малака. От този момент Бруней става мюсюлманска държава - абсолютна монархия, оглавявана от султан.  През 1888 г. Бруней става британски протекторат, но запазва султаната като форма на официално управление. Страната получава своята независимост на 23 февруари 1984 г.

Днес народът на Бруней се е превърнал в една от най-богатите нации в Азия. Султанат Бруней се радва на 0% публичен дълг и един от най-висок БВП на глава от населението в света. 

Икономиката е основана на добива на нефт и газ, износът дава 95 % от валутните постъпления. С нулев данък върху доходите и липсата на данък върху капиталовите печалби и дивидентите, Бруней се превръща в привлекателно място за живеене и бизнес. Въпреки това той не е напълно нулева данъчна юрисдикция. Налице е данък върху недвижимите имоти, 5% данък за социално осигуряване и гербов налог върху много документи. Като цяло обаче, данъчните ставки са много по-ниски в сравнение с повечето други юрисдикции. Това, което прави Бруней все по-популярна офшорна дестинация наред с благоприятната данъчна среда, е поверителността, пример за която е строгата банкова тайна, чието нарушаването подлежи на сурови санкции. 

  • Площ: 5765 кв. км
  • Столица: Бендар Сери Бегаван 
  • Население: 415 717 души ( по данни от 2013 г.)
  • Официален език: малайски, английски
  • Национална валута: Брунейски долар