Дубай

Дубай е второто по големина от седемте емирства, които през 1971 г. се обединяват във федерация под названието Обединени арабски емирства. Дубай е разположен на югоизточния бряг на Персийския залив. В края на 19-ти и началото на 20-ти век се превръща във важно търговско пристанище. Откриването на богати нефтени находища в Персийския залив дава силен тласък за развитите на региона. Значително се повишава притокът на чуждестранни инвестиции, а с това и жизненият стандарт на населението. Днес Дубай е сред водещите икономически центрове в Близкия Изток. През последните десетилетия икономиката му е по-малко зависима от добива и преработката на нефт, като нарастващо значение имат туризмът и финансовите услуги. Дубай привлича широко внимание и с множество амбициозни строителни проекти.

Като офшорна юрисдикция Дубай набира все по-широка популярност. Не се облагат с данъци доходите на физическите лица, както и не се удържат данък печалба, данъци върху наследствата, данък върху продажбите. Друго преимущество на Дубай е големият брой договори за избягване на двойното данъчно облагане, подписани като част от Обединените арабски емирства. Освен за физически лица, Дубай става все по-атрактивен и за регистрация на офшорни компании. Високото ниво на поверителност на информацията, нулевите данъчни ставки и специално обособените безмитни зони са сред стимулите, привличащи чуждестранни компании тук. 

  • Площ: 4,114 кв. км
  • Население: 2 106 177 души ( по данни от 2013 г.)
  • Официален език: арабски
  • Национална валута: Дирхам