Гибралтар

3

Гибралтар се намира в най-крайната югозападна част на Европа и е териториално владение на Великобритания. Разположена на входа на Средиземно море, тази съвсем малка по размер и лишена от природни ресурси територия играе значителна роля за международната търговия в региона. Поради стратегическата си географска позиция Гибралтар през последните няколко века е повод за териториални спорове между Великобритания и Испания. В резултат на редица преговори, проведени в периода 1997 г. - 2002 г. през септември 2006 г. е подписано тристранно споразумение между Великобритания, Испания и Гибралтар, което значително подобрява икономическите взаимоотношения на страните.

Икономиката на Гибралтар е изградена основно на базата на търговията (морския транспорт и складиране на товари са водещи), туризма и финансовите услуги. Гибралтар е един от най-старите европейски офшорни центрове с най-пълен набор от офшорни продукти и услуги благодарение на благоприятния данъчен режим ( Гибралтар се радва на специален статут в рамките на Европейската общност и е освободен от Общата митническа тарифа, Общата селскостопанска политика и данък върху добавената стойност), отличната инфраструктура и високото ниво на технологии. Финансовият сектор обезпечава около 20 % от БВП.

  • Площ: 6,8 кв. км
  • Столица: Гибралтар
  • Население: 29 111 души (по данни от 2013 г.)
  • Официален език: английски
  • Национална валута: Гибралтарска лира