Хонконг

1

Хонконг е част от Китайската народна република със статут на „специален административен район“. Разположен е в югоизточната част на Китай, на брега на Южнокитайско море. Включва остров Хонконг (или Сянган), полуостров Коулун (Дзюлун) и 235 крайбрежни малки острова. В средата на 19-ти век Хонконг е отстъпен на Великобритания в резултат на военните действия по време на англо-китайската война. За сравнително краткия период на британско управление, продължило с няколкогодишно прекъсване по време на Втората световна война до 1997 г., Хонконг става една от най-успешните колонии на Великобритания и се превръща в най-големия финансов център на Азия. На 1 юли 1997 г. Хонконг е върнат на Китай в качеството си на свободен административен район.

Икономиката на региона е изцяло пазарно ориентирана, с ниско данъчно облагане и минимизирана намеса от страна на държавата (от 1980 г. правителството играе пасивна роля в рамките на официалната политика за позитивна ненамеса). От момента на появата на Индекса на икономическата свобода през 1995 г. Хонконг за 20 поредни години заема първото място в класацията. Един от водещите в света международни финансови центрове, специалният административен район е определен като най-привлекателната бизнес среда в Югоизточна Азия по отношение на привличането на преки чуждестранни инвестиции. Част от преимуществата на Хонконг в тази посока са изключително улеснената процедура за регистрация на офшорни дружества, чиято ефективност е гарантирана и от ниските нива на корупция, благоприятното данъчно облагане, устойчивото управление на финансите, както и относително ниските разходи за труд. 

  • Площ: 1104 кв. км (общо суша и акватория)
  • Население: 7 182 724 души ( по данни от 2013 г.)
  • Официален език: китайски, английски
  • Национална валута: Хонконгски долар