Макао

„Специален административен район“ Макао е автономна територия в състава на Китайската народна република, обособена през декември 1999 г. след като по силата на китайско-португалският договор, подписан в Пекин  през 1887 г., престава да е португалска колония. Макао е разположен на едноименен полуостров и два вече свързани острова, Тайпа (Taipa) и Колоан (Coloane), в западната част на делтата на Перлената река. Макао притежава значителна автономност в рамките на КНР - разполага със собствена валута, митническа и правна система и ще запази тази висока степен на автономност по всички въпроси, с изключение на външната политика и отбраната, поне до края на 2049 г.

Икономиката на Макао е тясно свързана с два основни сектора - туризъм и хазарт.  Често градът е наричан „Монте Карло на Изтока“. През 2010 г. игралната индустрия внася повече от 70% от приходите в бюджета на Макао. Туристическият бранш е другият водещ икономически отрасъл. Maкао понастоящем е класиран като един от най-добрите световни туристически дестинации от Световната организация по туризъм. 

Макао е офшорен финансов център , данъчен рай и безмитно пристанище без никакви режими за валутен контрол. Офшорната банкова дейност е регулирана и контролирана от монетарните власти на Макао , докато регулирането и надзора на нефинансовия офшорен бизнес се осъществява главно от Института на Макао за търговия и насърчаване на инвестициите. На територията на Макао има двадесет лицензирани банки, шестнадесет от които са чуждестранни. Макао има пет от най-добрите 500 търговски банки в Азия, включително Banco Tai Fung и Индустриалната и търговска банка на Китай .

  • Площ: 29,5 кв. км
  • Насеение: 566 375 души (по данни от 2013 г.) 
  • Официален език: португалски, китайски
  • Национална валута: Патака