Мавриций

Република Мавриций е разположена на група от няколко острова в  югозападния Индийски океан, на около 900 км източно от най-големия африкански остров Мадагаскар. Остров Мавриций е открит за европейците в началото на 16-ти век. През 1683 г. се появяват първите холандски заселници. През 1715 г. островът попада под властта на Франция, а през 1814 г. става британска колония и получава названието Мавриций. През 1968 г. Мавриций се обявява за независима държава в рамките на Британската общност, а през 1992 г. става република. Правната система на Република Мавриций е хибрид на английски и френски закони.

Икономиката на Мавриций е една от най-бързо развиващите се  в Африка с годишен ръст от 6% за последните две десетилетия. За да се ограничи зависимостта от производството на захар и захарни продукти, които в миналото са били основен източник на приходи за страната, Мавриций насочва своите усилия в развитието и на други икономически дейности: финансови услуги, информационни технологии, аутсорсинг на бизнес процеси,  услуги в счетоводството, иновативни технологии, строителство,  експорт на риба и рибни продукти. Създадена е "свободна експортна зона", където работят около 500 предприятия, в които са заети 82 хил. души.  В страната са регистрирани над 1 600 офшорни компании. 

Водещ отрасъл за икономическото развитие на Мавриций е туризмът. Островът е посещаван от над 550 хил. туристи годишно.

  • Площ: 2040 кв. км.
  • Столица: Порт Луи
  • Население: 1,296 милиона души (по данни от 2013 г.)
  • Официален език: английски, френски
  • Национална валута: Маврицийска рупия