Нова Зеландия

Разположена в югозападната част на Тихия океан върху два големи и множество по-малки острови Нова Зеландия се отличава на фона на другите страни в региона с високите си нива на сигурност и стабилна добре развита икономика. През 1947 г. Нова Зеландия получава статут на автономна държава в рамките на Британската общност. Селското стопанство, еко туризмът, банковият сектор и финансовите услуги са основните икономически отрасли на страната, която е сравнително бедна на природни ресурси.  

Като член на редица международни и регионални икономически организации Нова Зелендия предлага предимствата на множество споразумения за свободна търговия, както и такива за избягване на двойно данъчно облагане. Това от своя страна превръща страна в привлекателна дестинация за чуждестранни инвеститори. През 2012 г. Нова Зеландия оглавява класацията на Forbes за най-добра страна в света за правене на бизнес, а през 2013 г. е на първо място заедно с Дания и Финландия по Индекс за възприятие на корупцията (CPI). С общите данъчни стимули, които подчертават положителното отношение на правителството към насърчаването на по-големи инвестиции, Нова Зеландия се нарежда сред най-добрите международни финансови центрове. Въпреки че не се счита за "данъчен рай" страната предлага редица възможности за данъчно планиране в полза на бизнеса.

  • Площ: 268 680 кв.км
  • Столица: Уелингтън
  • Население: 4 504 083 души ( по данни от 2013 г.)
  • Официален език: английски, маорски
  • Национална валута: Новозенландски долар