Остров Ман

3

Остров Ман е разположен в самия център на Британските острови, в Ирландско море. Като самоуправляваща се административна единица със статут на коронно владение на Великобритания, Остров Ман не е част от Обединеното кралство и от Европейския съюз,  но му е разрешен свободен пренос на стоки в съюза. Страната се радва на добре развита икономика и стабилна политическа система, които допринасят за  утвърждаването на острова като офшорната юрисдикция и международен бизнес център.

Ключовите отрасли за икономиката на остров Ман са туризмът и финансовия сектор. Индустриалното производство, селското стопанство и риболовът допринасят все по-малко към брутния вътрешен продукт на острова. Политиката на правителството стимулира привличането на чуждестранни инвестиции в сферата на високотехнологичните компании и банковите услуги. Приходите от предоставяне на офшорни финансови услуги са около 35% от брутния доход на страната. През 2007 г. остров Ман е бил обявен за водещ офшорен център според Индекса на световните финансови центрове. Благоприятната бизнес среда, модерната и добре развита инфраструктура, ясната и гъвкава данъчна политика с ниски или нулеви ставки на преките данъци за физически лица и фирми, лесната система за регистрация на дружества и липсата на валутен контрол са сред факторите, определящи Остров Ман като привлекателна офшорна дестинация.

  • Площ: 572 кв.км
  • Столица: Дъглас
  • Население: 85 888 души (по данни от 2013 г.)
  • Официален език: английски, мански
  • Национална валута: Британска лира