Евроданъци • Представяне

Вие сте тук

Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, Обединеното кралство или Великобритания става част от Европейския съюз през 1973 г. Великобритания е между седемте най-развити...

България се присъединява към страните-членки на Европейския съюз през 2007 г. Страната не е член на Шенгенското пространство, официалната валута е Български лев (BGN), фиксиран към eврото...

Белгия е една от шестте държави, които през 1952 г. поставят началото на Европейския съюз. Страната е член на Шенгенско пространство от 1985 г. Еврото е официална валута в Белгия от 1999 г...

Австрия се присъединява към Европейския съюз през 1995 г. като през същата година страната става част от Шенгенското споразумение, а през 1999 г. приема еврото като официална валута. ...

Страници