Вие сте тук

9% ДДС и за доставки на плодове и зеленчуци предлага проект за промени в ЗДДС

Намалена на 9 на сто ДДС ставка за доставки на плодове и зеленчуци за периода от 1 януари 2022 г. до 31.12.2023 г. предлага проект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен в НС на 26.08.2021 г.

9% ДДС и за доставки на плодове и зеленчуци предлага проект за промени в ЗДДС
5

Година след въвеждането на 9% ДДС за доставките на някои стоки и услуги като част от антикризисните мерки за справяне с икономическите последици от Covid-19 пандемията, временно намаляване на данъчната ставка отново е разписано в законопроект за изменение и допълнение на ЗДДС. Във въпросната законодателна инициатива с дата 26.08.2021 г. е заложено предложение за облагане с 9 на сто ДДС на доставките на плодове и зеленчуци. Периодът, за който ще е в сила по-ниската ставка, е от 1 януари 2022 г. до 31.12.2023 г.

В мотивите на вносителите на законопроекта е посочено, че намаленият данък ще допринесе за изсветляване на сектора и ограничаване на данъчните измами и нелоялната конкуренция. 

В същия ЗИД на ЗДДС е предвидено увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС на 165 000 лв. Отново като мотив за това предложение е посочено облекчаването на административната тежест за микро- и малките предприятия. Значителен скок на горната граница на приходите от дейност, при достигането на която задължените лица трябва да се регистрират по ЗДДС, е тема и на други два законопроекта от края на юли 2021 г.

Ден след предложението за 9% ДДС за доставки на плодове и зеленчуци още един законопроект за промени в Закона за данък върху добавената стойност със сигнатура 46-154-01-50/27.08.2021 г. е депозиран за разглеждане от НС. Авторите на документа настояват за запазване на намалената в средата на юни миналата година данъчна ставка за книги и учебници на хартиен и дигитален носител до 31 декември 2021 г.

Текстовете на двата законопроекта са достъпни в интернет страницата на НСы както и в прикачените файлове по-долу.

Източник: НС