Вие сте тук

Бюджетните закони за 2022 г. са внесени за разглеждане в НС

Законопроектите за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2022 г. са внесени в Народно събрание и предстои гласуването им на първо и второ четене. 

Бюджетните закони за 2022 г. са внесени за разглеждане в НС

След като на заседанието на Министерски съвет в последния ден на януари бюджетните закони за 2022 г. получиха одобрение, законопроектите за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса са внесени за разглеждане в НС. 

В нормативната уредба са заложени ръст на БВП до 4,8 % през 2022 г., 5,6 % средногодишно повишение на Хармонизирания индекс на потребителските цени и забавяне на инфлацията в края на годината до 3,1 %.

Осигурителната политика включва:

  • увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за целия период от 3 000 лв. на 3 400 лв., считано от 1 април 2022 г.;
  • увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители за целия период от 420 лв. на 710 лв., до размера на MP3, приравнено на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, считано от 1 април 2022 г.;
  • увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за целия период от 650 лв. на 710 лв., считано от 1 април 2022 г.;
  • увеличение на размера на минималната работна заплата за 2022 г. от 650 на 710 лв., считано от 1 април 2022 г.;
  • увеличаване на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии на нивото на минималната работна заплата за 2022 г. - 710 лв., като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под определения размер, считано от 1 април 2022 г.

От 1 април 2022 г. се предвижда увеличаване на месечните помощи за отглеждане на дете съответно: за семейства с едно дете - с 10 лв. (от 40 лв. на 50 лв.), за семейства с две деца - с 20 лв. (от 90 лв. на 110 лв.), за семейства с три деца - с 30 лв. (от 135 лв. на 165 лв.) и за семейства с четири деца - с 30 лв. (от 145 лв. на 175 лв.). Увеличава се от същата дата и доходният критерий по чл. 4 и 4а от Закона за семейни помощи за деца, съответно от 410 лв. на 510 лв. - за получаване на пълния размер на помощта, и от 410,01 лв. до 510 лв. на 510,01 лв. до 610 лв., включително - за получаване на 80 на сто от пълния размер на помощта.

От 1 април 2022 г. минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица ще бъде увеличен от 12,00 на 18,00 лв. и на максималният - от 74,29 лв. на 85,71 лв.

410,0 млн. лв. са предвидени за продължаване на т.нар. мярка 60/40, „Запази ме плюс“,  за изплащане на средства за субсидирана заетост за мярка „Заетост за теб“, както и в подкрепа на Националния план за действие по заетостта през 2022 г., за шест месеца.

Пълните текстове на трите бюджетни закона са публикувани в интернет страницата на НС, както и като и тук:

Източник: Народно събрание