Вие сте тук

Данъкът за таксиметровите превози отново на дневен ред с проект за промени в Закона за местните данъци и такси

Данъкът за таксиметровите превози отново на дневен ред с проект за промени в Закона за местните данъци и такси

Нов данък за таксиметровите превози предлагат управляващите с проект за промени в Закона за местните данъци и такси.

Налогът ще бъде дължим от превозвачите, които притежават удостоверение за регистрация от ИА "Автомобилна администрация" и издадено разрешение за таксиметров през на пътници от кмета на съответната община. Данъчно задължени ще бъдат и лицата, извършващи таксиметрови услуги от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Размерът на новия алтернативен данък да се определя с наредба на общинския съвет до 31 октомври на предходната година при предварително регламентирани граници - от 400 лв. до 1000 лв., предлагат вносителите на проекта. Налогът ще се дължи за всеки отделен автомобил, с който ще се извършва таксиметров превоз на пътници. 

Декларирането ще става до 31 декември на предходната година, предвижда още законопроектът за изменение и допълнение на ЗМДТ. Плащането ще може да бъде направено на две равни вноски в общината, издала разрешението за таксиметров превоз на пътници. Сроковете са до 31 декември на предходната година и до 30 юни на годината, за която е дължим данъка. Отстъпка от 5 % да могат да ползват данъкоплатците, които са внесли цялата сума до 31 декември на предходната година, предлагат авторите на законопроекта.

В мотивите на вносителите е посочено още, че тъй като облагането на таксиметровите услуги е пряко свързано с разрешението за тази дейност, ще са необходими и някои изменения в Закона за автомобилните превози. Предлага се зда се конкретизират изисквания към водачите на леки таксиметрови автомобили. Те не трябва да бъдат осъждани за престъпления от общ или транспортен характер или да са лишени по административен ред от правото да управляват МПС. Таксиметровите шофьори не трябва да имат налагани наказания за управление на автомобила след употреба на алкохол и е необходимо да са психологически годни по смисъла на наредбата на чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата, регламентира се още в проекта. 

Другата предвидена промяна в Закона за автмобилните превози е във връзка със срока на действие на разрешението за таксиметров превоз на пътници, който става задължително едногодишен. Издадените преди влизането в сила на разпоредбите разрешения ще запазят действието си до изтичането на срока им, но същият не може да бъде по-дълъг от 31 декември 2017 г. Същият преходен период е предвиден и за удостоверениятана водачите на леки таксиметрови автомобили. Регламентирани са и основанията за отказ за издаване на разрешението от страна на съответната община. 

Припомняме, че през ноември депутатите отхвърлиха на първо четене предложението на Менда Стоянова, Станислав Иванов и Атанас Ташков от ГЕРБ за промени в Закона за местните данъци и такси, с което трябваше да бъде въведен нов данък върху дейността по извършване на таксиметров превоз на пътници. Налогът трябваше да замени 10-процентния данък върху доходите от таксиметрови услуги и да се въведе твърда годишна сума между 400 и 1000 лв. 

Източник: НС