Вие сте тук

ДДС, акциз и покупна цена на течните горива в касовия бон предвижда проект за промени в Наредба Н-18

течните горива

Финансовото министерство публикува за обсъждане предложение за промяна в Наредба Н-18, която да задължи търговците на течни горива да отразяват във фискалния бон освен крайната цена за потребителя и информация за размера на ДДС, акциза, продажната и покупната цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност.

В мотивите към проекта е посочено, че изискването за подробно информиране на крайния потребител относно формирането на цената на закупените от него течни горива ще важи и за лицата, които извършват зареждания с течни горива за собствени нужди и регистрират и отчитат зарежданията чрез електронна система с фискална памет. Според изчисленията на МФ нововъведението ще коства на задължените лица около 200 лева на обект. Срокът, който проектът предвижда за привеждане на използваните фискални устройства в съответствие с разпоредбата, е до 28 февруари 2018 г., а предложените промени ще влязат в сила от момента на обнародването им в Държавен вестник.

Проектът е достъпен за обсъждане до 21.12.2018 г. Текстът на документа и мотивите на вносителите са достъпни в интернет страницата на МФ, в портала за обществени консултации, както и тук:

Източник: МФ