Вие сте тук

Два проекта за промени в данъчни закони и редакции в КТ сред първите законодателни инициативи на новите депутати

Проекти за промени в ЗДДС, ЗДДФЛ и Кодекса на труда са сред първите законодателни инициативи на новоизбраните депутати в 45-тото Народно събрание. Ще се обсъждат и мерки за подпомагане на бизнеса в условията на продължаващата извънредна ситуация заради Covid-19.

Два проекта за промени в данъчни закони и редакции в КТ сред първите законодателни инициативи на новите депутати

Сред 53-те законопроекта, внесени за разглеждане от началото на работата на 45-тото Народно събрание до 22 април 2021 г., са Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност и проект за промени в Кодекса на труда. 

» Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В ЗДДФЛ се предлагат редакции, свързани с данъчните облекчения за работещи родители с деца до 18 г., сред които е увеличаване на размера на сумата, която се приспада от годишната данъчна основа по чл. 17 на 6000 лв. за всяко едно ненавършило пълнолетие дете. Заложена е и промяна в начина, по който се ползва данъчното облекчение - на месечна вместо на годишна база (както е до момента). 

Пълният текст на законопроекта е достъпен в интернет страницата на НС, както и в прикачените файлове по-долу.

» Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

Проектът за промени в ЗДДС предвижда разширяване на възможностите за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез добавяне на опция касовият бон да бъде отпечатан на устройство, различно от фискално устройство, или изпратен по електронен път. 

Текстът на законопроекта и мотивите към него са прикачени като PDF файл по-долу.

» Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Законодателната инициатива предлага замяна на хартиената трудова книжка с електронен вариант на документа.


Икономически мерки за подпомагане на засегнатите от продължаващата Covid-19 криза бизнеси и физически лица и удължаване на срока за внасяне на дължимия данък по годишната данъчна декларация по чл.50 и чл.51 от ЗДДФЛ до 30 юни 2021 г. са сред предложенията на новоизбраните депутати, заложени в проекти за промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Източник: НС