Вие сте тук

Готов е общ законопроект за промените в Кодекса за социално осигуряване

Готов е общ законопроект за промените в Кодекса за социално осигуряване

След като на 2 юли депутатите гласуваха на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с пенсионната реформа в България, вчера в НС е внесен и общ проект за изменение и допълнение на КСО. 

На кратко това, което народните представители приеха със 115 гласа "за", 35 - "против" и 19 "въздържал се":

  • Диференцирано плавно повишаване на необходимите за пенсиониране възраст и осигурителен стаж за трета категория труд до достигане на 65-годишна възраст за жените и за мъжете през 2037 година. Необходимият осигурителен стаж за през 2037 година трябва да стигне 37 години за жените и 40 години за мъжете (за трета категория труд). За лицата, които нямат нужния стаж, който е не по-малко от 15 години, се предлага също плавно увеличение на възрастта за  пенсиониране, която да достигне през 2029 г. 67 години. 
  • Увеличаване на размера на осигурителната вноска във фонд "Пенсии" с 1 процентен пункт и с още 1 % от 1 януари 2018 г, с което се цели осигуряването на по-голяма  независимост на пенсионната система от държавния бюджет. Предвидената по-висока вноска в УПФ се отменя, няма да има повишение от 5 на 7 % от 1 януари 2017 г.
  • Нова разпоредба, даваща право на отпускане на намалена пенсия на лица, които имат нужните години, но не им достига възраст до 12 месеца. Те ще получават пенсия, която се намалява с 0,4 % за всеки недостигащ месец и е пожизнена. Трайно регламентиране на правата за пенсиониране на учителите и се запазва Учителският пенсионен фонд.
  • От 1 януари 2016 г. се въвежда възраст за пенсиониране на работещите в сектор "Отбрана и сигурност" от 52 г и 10 м, като тя ще нараства до 55 г.  за военнослужещи, държавни служители по Закона за МВР и 45 години за парашутисти, водолази и др.
  • Възрастта за пенсиониране на упражняващите първа и втора категория труд също ще нараства плавно след 31 декември 2015 г. до 55 г. за първа и 60 г. за втора категория. В момента работещите първа категория труд мъже се пенсионират на 52 г и 8 м, а жените – на 47 г и 8 м. 
  • Родените след 1959 г. ще могат да избират веднъж годишно дали да правят вноските си за задължително осигуряване за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или само за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване. Прехвърлянията между частните пенсионни фондове и НОИ ще могат да стават не по-късно от 5 г. преди навършване на пенсионна възраст.

Пълният текст на обединения законопроект, изготвен на основата на приетите вече законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (със сигнатури: 502-01-39/26.05.2015 г., вносител МС; 554-01-40/26.02.2015 г., вносител - Радан Кънев и група народни представители) може да бъде изтеглен от интернет страницата на НС, както и от прикачения по-долу файл.

Източник: НС