Вие сте тук

Намаление на ДДС за някои храни и лекарства предвижда проект за промени в ЗДДС

Намаление на ДДС за някои храни и лекарства предвижда проект за промени в ЗДДС

Проект за промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесен за гласуване в НС днес, 5 юни 2019 г., предвижда намаляване на стандартната данъчна ставка от 20% на 9% за лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, и на 5% за месо, мляко, яxца, брашно и хранителни продукти от брашно. 

Според авторите на законопроекта по-ниската ДДС ставка ще стимулира потреблението на храни родно производство от една страна, и от друга - ще облекчи финансовата тежест за производствата в сектора на хранително-вкусовата промишленост, като по този начин ще я направи по-привлекателна за инвеститори. Относно редуцирането на данъка за лекарствата, включени в списъка от лекарствени продукти, които НЗОК заплаща, в мотивите на вносителите е отбелязано, че по този начин ще бъдат предоставени повече възможности за повишаване на ефективността на лекарствената политика, като намалените приходи от данъци ще бъдат компенсирани от по-ниските бюджетни разходи за лекарствени политики. 

Друга промяна, която се предлага в закона, е увеличаване на прага за регистрация по ЗДДС, регламентиран в чл. 96, от 50 000 лв. на 100 000 лв.

Пълният текст на ЗИД ЗДДС - 954-01-37/05/06/2019 г. е достъпен ТУК

Източник: НС