Вие сте тук

Проект за промени в ЗДДС предлага мерки за стимулиране безвъзмездното даряване на храни

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен в НС на 16 юни 2022 г., предлага облекчаване на изискванията към дарителите, решили да предоставят безвъзмездно храни.       

Безвъзмездното даряване на храни

Законодателна инициатива за промени в ЗДДС, свързани с разпоредбите на данъчното законодателство относно безвъзмездното даряване на храни, предлага като мярка, която ще стимулира тази дейност, да бъде премахнато изискването за задължително маркиране на хранителните стоки с надпис "Дарение, не подлежи на продажба". Целта е да се избегне допълнителния логистичен разход за преопаковане на продуктите, който често нахвърля спестения данък, отбелязват авторите на законопроекта. Заобикалянето на закона и злоупотребите с ДДС ще се минимизират като операторите на хранителни банки предоставят в НАП информация по електронен път за идентификация на дарителите, вид, количество, единична и обща стойност на получените храни, идентификация на крайните получатели и вид и количество на предоставените им хранителни стоки.

Другата, промяна, която е заложена в законопроекта, касае прага, до който регистрираните лица могат да даряват на годишна основа. Предлага се границата да бъде увеличена от 0,5%, каквато е в момента, на 1%. Прагът се определя като процент от извършените облагаеми доставки на хранителни стоки през годината, предхождаща тази, в която се прави безвъзмездното даряване на храни.

Пълният текст на ЗИД на ЗДДС  е достъпен в интернет страницата на Народно събрание, както и като прикачен файл по-долу.

Източник: НАП