Вие сте тук

Проект за промяна в ЗДДС предвижда облекчение в режима за съхранение на горива за земеделски производители

Проект за промяна в ЗДДС предвижда облекчение в режима за съхранение на горива за земеделски производители

С внесения вчера в НС проект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност се предлага разпоредбите на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС да не важат за лице – получател по доставка на течни горива, което е регистриран земеделски производител и притежава съдове за съхранение на горива до 10 тона и годишната консумация не надвишава 15 тона. 

Според вносителите на законопроекта, депутатите от Реформаторски блок Румен Христов и Мартин Димитров, изискването за монтиране на измервателни уреди на съдовете за съхранение на горива и отчитането в реално време на количествата, използвани от земеделските производители за селскостопанската им дейност, е трудно осъществимо и икономически неоправдано. 

Според изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18, публикувана в ДВ брой: 49 от дата 30 юни 2015 г., лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.

В мотивите към проекта се посочва, че за зареждането на голяма част от новите машини, използвани от земеделските стопани, са необходими резервоари, чиито обем надхвърля заложените като праг в наредбата 1000 литра. Ако трябва тези машини да бъдат зареждани на бензиностанции, това би предизвикало сериозни проблеми в организацията на движението по пътищата. Използавната селскостопанска техника не може да се придвижва свободно по републикансксата пътна мрежа, тъй като не се регистрира съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата. Това на практика възпрепятства достъпа до търговски обекти за горива. Вносителите на законопроекта подчертават също, че "преобладаващите горива, ползвани от земеделските производители, се закупуват с ваучери за възстановяване на акциза, което допълнително обезсмисля прилагането  на тези мерки спрямо тях, ограничава ефекта за фиска и ги превръща единствено в източник на допълнителни разходи."

Най-ощетени от прилагането на новите текстове на Наредба № Н-18 ще са малките и средни земеделските производители поради факта, че те трудно ще покрият изискванията заради кратките срокове и ограничените финансови възможности, отбелязва се още в мотивите към проекта на Димитров и Христов. 

Пълният текст на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност от 14.07.2015 г. може да бъде видян тук.

Браншовата организация на зърнопроизводителите също категорично се противопостави на нормативните изменения, налагащи на земеделските производители непосилната финансова и административна тежест за монтиране на фискални и нивомерни устройства. Сред редицата ответни действия, предприети от НАЗ и целящи отмяна на промените, е и организирането на национално зареждане на селскостопански машини по бензиностанциите в страната след 20 юли 2015г., за да се демонстрира реалното приложение на закона и наредбата. 

Източник: НС, НАЗ