Вие сте тук

Промени в Кодекса на труда ще подпомагат дейността на микропредприятията и малките фирми

Промени в Кодекса на труда ще подпомагат дейността на микропредприятията и малките фирми

С внесения днес от представители на ПГ "БСП лява България" законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда са предложени мерки, целящи облекчаване на условията за дейност на микро и малките предприятия, както и намаляване на корупционния натиск върху бизнеса.

Това е посочено в мотивите към законопроекта, публикуван днес в интернет страницата на Народното събрание. Промените, които се предвиждат, са:

  • Отпадане на задължението на микропредприятията и малките фирми предварително да изпращат писмено уведомление до инспекцията по труда за удължено работно време. Няма да е задължително и предварителното съгласуване със синдикатите на временното установяване на непълно работно време и издаването на правилник за вътрешния трудов ред. Това ще се регламентира със създаването на § 2а "Приложимост към трудовите отношения в микропредприятията и малките предприятия" в допълнителните разпоредби., според която разпоредбите на чл.136а, чл.138 а и чл. 181 не се прилагат за микропредприятията и малките предприятия.
  • Увеличение на срока за изпращане на уведомление до НАП за всеки сключен трудов договор от 3 на 7 дни (промяната е в чл.62, ал.3).
  • Отпадане на задължението за съставяне на графици за ползването на платения годишен отпуск. Този текст е прецеен като неработещ.
  • Отпадане на на задължението на работодателя да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, тъй като това е решено със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Чл. 277 се отменя).
  • Възстановяване правото на работодателя да прекратява с предизвестие трудовия договор слицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Според вносителите на законопроекта тази мярка ще гарантира равнопоставеност на работещите по трудово и служебно правоотношение. 
  • Отпадане на закрилата по чл.333, ал.1 при дисциплинарно уволнение на работника или служителя.

В мотивите към внесения днес, 6 февруари 2015 г., законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда е посочено, че промените няма да имат отрицателни финансови последици и се се очаква да повишат ефективността на бизнеса посредством облекчаване на регулациите.

Пълният текст на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 06.02.2015 г. може да бъде изтеглен и от прикачения файл по-долу.

Източник: НС