Вие сте тук

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - 03.04.2015 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - 03.04.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Дата на постъпване: 03.04.2015 г.

Вносители: ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ, СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ, ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ, КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ, РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

М О Т И В И

към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

С цел обхващане на всички акцизни стоки, които се внасят, въвеждат на територията на страната, съхраняват, изнасят, извеждат от територията на страната и тяхното движение чрез използване на складове на едро, пристанища и ж.п. разтоварищаи с цел създаване на единен механизъм за контрол от агенция Митници в тази връзка, предлагаме нова разпоредба, която да въведе еднакви и общозадължителни средства за измерване и контрол на всички тези обекти. С това се цели да се ограничи контрабандата на акцизни стоки, както и търговията на едро и въобще разпространението на нелегални горива в страната. Досегашният двоен режим - измервателни уреди за данъчните складове и другите данъчнозадължени лица по ЗАДС и липса на такива уреди за всички останали обекти от същия тип, води не само до неравноправно третиране, но и до съществени пречки пред митническия контрол и оттам данъчната събираемост.

В тази връзка предлагаме да се въведе административно-наказателна отговорност, съответно отнемане на средствата, съораженията и предмета на нарушенията.

ВНОСИТЕЛИ

Източник: Народно събрание