Вие сте тук

Законопроект за промени в ЗДДФЛ предлага по-големи данъчни облекчения за отглеждане на деца

големи данъчни облекчения за отглеждане на деца

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен вчера в НС от група депутати от Патриотичен Фронт - НФСБ и ВМРО, предлага въвеждане на ново данъчно облекчение за отглеждане на деца.

То ще позволи на физическите лица да приспадат от сумата на годишните данъчни основи съответно:

 • 4200 лв. при едно ненавършило пълнолетие дете,
 • 8400 лв. при отглеждане на две непълнолетни деца,
 • 12 600 лв. при три и повече деца. 

Според вносителите на проекта мярката ще стимулира раждаемостта в страната като създаде действащ механизъм за подкрепа на семействата, които отглеждат децата си без финансова помощ от страна на държавата и същевременно допринасят за приходите в бюджета чрез внасянето на данъци и осигуровки. 35 лв. месечно за първо и второ дете би бил приносът в семейния бюджет от прилагането на данъчното облекчение за деца, изчисляват депутатите.

В мотивите към законопроекта е посочен, че подобно предложение е било обсъждано вече в Народното събрание и причината да не бъде подкрепено, е мнението, че то трябва да бъде част от пакета инициативи, свързани със Закона за държавния бюджет.

Припомняме, че данъчните облекчения, които можеха да ползват физическите лица при подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2014 г., бяха:

 • Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
 • Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
 • Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
 • Данъчно облекчение за дарения
 • Данъчно облекчение за млади семейства
 • Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата
 • Данъчното облекчение за деца, регламентирано в чл.22в. от ЗДДФЛ, според който от сумата на годишните данъчни основи се приспадат:
 1. двеста лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;
 2. четиристотин лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;
 3. шестстотин лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на ЗДДФЛ от 29 юли 2015 г. предлагат новото данъчно облекчение за отглеждане на деца да влезе в сила от 01.01.2016 г. Пълният текст на законопроекта може да бъде видян в интернет страницата на НС, Законодателство > Законопроекти

Източник: НС