Вие сте тук

Изменения в Правилника за прилагане на ЗАДС - ДВ, бр.60 от 20.07.2018 г.

Изменения в Правилника за прилагане на ЗАДС

В бр.60 на Държавен вестник от 20.07.2018 г. са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. 

Някои от новите регламенти са свързани с:

  • въвеждане на ред за възстановяване на платен акциз по силата на международен договор;
  • създаване на ред за подаване на уведомление от лицата в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16 от закона, както и условията за движение на акцизните стоки на територията на страната, в т.ч. и когато стоките се изпращат до друга държава членка;
  • допълване на документите, необходими за възстановяването акциза по чл. 22, ал. 3 и 5 от закона;
  • допълване на реда за прилагане на акцизната ставка за смазочните масла и декларирането от лицата при въвеждането на територията на страната на смазочни масла, които не са в потребителски опаковки до 210 литра
  • и др.

Източник: ДВ