Вие сте тук

На второ четене отпаднаха редица спорни предложения за промени в ЗКПО

На второ четене отпаднаха редица спорни предложения за промени в ЗКПО

Днес парламентът гласува на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се правят изменения и в редица други данъчни закони.Депутатите окончателно се отказаха от облагането с данък на малките земеделски имоти в строителните граници на населените места. 

Молитвените храмове няма да плащат такса "смет", решиха още депутатите. 

Отпада и частичното възстановяване в размер на 70 % на ДДС при покупка на стойност над 5000 лв. на фирмени автомобили и недвижими имоти, които ще се ползват и за лични нужди. Спорното предложение, придобило популярност като данък "уикенд" мина на първо четене, но между първо и второ четене беше отхвърлено при дебатите в бюджетната комисия.

С приемането на второ четене на промени в ЗКПО, с които се изменя Законът за данък върху добавената стойност, управляващите решиха още общият режим за регистриране и отчитане на доставките и на продажбите на течни горива вече ще се прилага и за големите петролни бази, които в шестмесечен срок трябва да поставят съответните измервателни уреди. Съгласно закона те също ще издават касови бележки за извършените доставки и ще имат дистанционна връзка с НАП, което ще даде възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите.

Компромисно решение намериха депутатите и за ограничаването на плащанията в брой. Прагът ще бъде намален от 15 000 лв. на 10 000 лв. Първоначалното предложение на финансовото министерство беше плащанията в брой да бъдат ограничени до 5 000 лв. 

Беше отхвърлено предложеното от Реформаторския блок данъчно облекчение от 5% за физическите лица, които даряват лично пари за лечение на деца, когато необходимите средства не се покриват изцяло от държавата или държавата не е отпуснала средства за лечението към момента на неговото започване. Текстът предизвика дебати и след като беше приет на първо гласуване, отпадна след прегласуването му. 

Управляващите приеха обаче промени в текстовете на ЗДДФЛ, които дават възможност на дипломатическите представителства в България да удържат и внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местните физически лица, които работят при тях.

Голяма част от измеменията и допълненията в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети днес, се отнасят до данъчните облекчения, представляващи държавна помощ за регионално развитие. 

Окончателният текст на приетия на второ четене Закон за измененеие и допълнение наЗакона за корпоративното подоходно облагане предстои да бъде обнародван в държавен вестник, като по-голямата част от промените трябва да влязат в сила от 1 януари 2016 г.