Вие сте тук

Обнародвани са промените в Наредба № Н-18 - ДВ, бр.80 от 28.09.2018 г.

Обнародвани са промените в Наредба № Н-18

В бр.80 на Държавен вестник са обнародвани промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Проектът за изменения и допълнения в нормативния акт беше предложен за обществено обсъждане в средата на месец юли 2018 г. и голяма част от предложените редакции в документа не получиха одобрение от страна на представителните бизнес организации.  

Промените започват от заглавието на наредбата, която вече ще се нарича „Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“. Освен промени, свързани с лицата, извършващи продажби/зареждания на течни горива, с наредбата са въведени изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти, както и към лица – производители/разпространители и потребители на такива софтуери. Нови регламенти има и в реда за извършване на сторно операции. Част от измененията касаят лицата, които извършват продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин, а други - лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД.

Източник: ДВ