Вие сте тук

Официално е ратифицирана Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби

В бр. 47 на Държавен вестник е обнародван приетия на 10 юни 2022 г. Закон за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Подписани документи

След като НС официално ратифицира Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, подписана от България на 7 юни 2017 г., текстът на нормативия акт е обнародван в официалния раздел на ДВ, бр. 47 от дата 24.06.2022 г. Това е една от стъпките в подготовката за членство на страната в ОИСР. От актуализирания списък със страни, присъединили са към Конвенцията, се вижда, че броят им вече е 99, като най-скорошния подпис е на Виетнам от 09.02.2022 г. 

Съгласно разпоредбите, всяка юрисдикция е длъжна да предостави списък с резерви и уведомления („Позицията на MLI“) по време на подписването. Българският съдържа 64 споразумения за избягване на двойно данъчно облагане, които ще бъдат обхванати от конвенцията.

По-долу е цитиран обнародваният текст на нормативния акт за ратифициране на международния документ, уреждащ прилагането на мерки, свързани с данъчните спогодби:

УКАЗ № 153

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, приет от 47-ото Народно събрание на 10 юни 2022 г.

Издаден в София на 17 юни 2022 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Надежда Йорданова

ЗАКОН

за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби

Член единствен. Ратифицира Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, подписана от Република България на 7 юни 2017 г. в Париж, с резерви и уведомления съгласно списък, изготвен по образец на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както следва:

„Република България

Състояние на списъка с резерви и уведомления при депозиране на инструмента за ратификация

Този документ съдържа списъка с резерви и уведомления, направени от Република България при депозиране на инструмента за ратификация съгласно чл. 28, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от Конвенцията.

Член 2 – Тълкуване на термините

Уведомление – спогодби, обхванати от Конвенцията

Съгласно чл. 2, ал. 1, буква „а“, точка ii от Конвенцията Република България желае следните спогодби да бъдат обхванати от Конвенцията:

 

Заглавие

Друга договаряща юрисдикция

Оригинал/

Инструмент за изменение

Дата на подписване

Дата на влизане в сила

1

Спогодба между Република България и Република Албания за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Албания

Оригинал

09-12-1998

01-07-1999

2

Спогодба между Република България и Алжирската демократична и народна република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Алжир

Оригинал

25-10-1998

11-04-2005

3

Спогодба между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Армения

Оригинал

10-04-1995

01-12-1995

Инструмент за изменение (a)

10-12-2008

16-11-2010

4

Спогодба между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Австрия

Оригинал

20-07-2010

03-02-2011

5

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Азербайджан

Оригинал

12-11-2007

25-11-2008

6

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Бахрейн

Оригинал

26-06-2009

06-10-2010

7

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Беларус

Оригинал

09-12-1996

17-02-1998

8

Спогодба между Народна република България и Кралство Белгия за избягване на двойното облагане с данъци на дохода и имуществото

[Convention between the People’s Republic of Bulgaria and the Kingdom of Belgium for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital]

Белгия

Оригинал

25-10-1988

28-11-1991

9

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото

Канада

Оригинал

03-03-1999

25-10-2001

10

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото

Китай

(Народна република)

Оригинал

06-11-1989

24-05-1990

Инструмент за изменение (a)

15-07-2002

02-01-2003

11

Спогодба между Република България и Република Хърватска за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Хърватия

Оригинал

15-07-1997

30-07-1998

12

Спогодба между Република България и Република Кипър за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Кипър

Оригинал

30-10-2000

03-01-2001

13

Спогодба между Република България и Чешката република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото

Чешка република

Оригинал

09-04-1998

02-07-1999

14

Спогодба между Народна република България и Кралство Дания за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото

Дания

Оригинал

02-12-1988

23-03-1989

15

Спогодба между Република България и Арабска република Египет за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите

Египет

Оригинал

05-06-2003

11-05-2004

16

Спогодба между Република България и Република Естония за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите

Естония

Оригинал

13-10-2008

30-12-2008

17

Спогодба между Народна република България и Република Франция за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода

[Convention between the People’s Republic of Bulgaria and the French Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income]

Франция

Оригинал

14-03-1987

01-06-1988

18

Спогодба между Република България и Грузия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Грузия

Оригинал

26-11-1998

01-07-1999

19

Спогодба между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Гърция

Оригинал

15-02-1991

22-01-2002

Инструмент за изменение (a)

18-07-2000

22-01-2002

20

Спогодба между Република България и Република Унгария за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото

Унгария

Оригинал

08-06-1994

07-09-1995

21

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Индия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото

Индия

Оригинал

26-05-1994

23-06-1995

22

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода

Индонезия

Оригинал

11-01-1991

25-05-1992

23

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода

Иран

Оригинал

28-04-2004

29-06-2006

24

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество

Ирландия

Оригинал

05-10-2000

05-01-2001

25

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите

Израел

Оригинал

18-01-2000

31-12-2002

26

Спогодба между Народна република България и Република Италия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото

[Convention between the People’s Republic of Bulgaria and the Italian Republic for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital and for the Prevention of Tax Evasion]

Италия

Оригинал

21-09-1988

10-06-1991

27

Спогодба между Република България и Япония за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода

Япония

Оригинал

07-03-1991

09-08-1991

28

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите

Йордания

Оригинал

09-11-2006

14-02-2008

29

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Казахстан

Оригинал

13-11-1997

24-07-1998

30

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Корейската народнодемократична република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Корейска народнодемократична република

Оригинал

16-06-1999

07-01-2000

31

Спогодба между Република България и Република Корея за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода

Република

Корея

Оригинал

11-03-1994

22-06-1995

32

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото

Кувейт

Оригинал

29-10-2002

23-02-2004

33

Спогодба между Република България и Република Латвия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите

Латвия

Оригинал

04-12-2003

18-08-2004

34

Спогодба между Република България и Република Ливан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото

Ливан

Оригинал

01-06-1999

10-11-2001

35

Спогодба между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото

Литва

Оригинал

09-05-2006

27-12-2006

36

Спогодба между Република България и Великото херцогство Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото

[Convention between the Republic of Bulgaria and the Grand Duchy of Luxembourg for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital]

Люксембург

Оригинал

27-01-1992

15-03-1994

37

Спогодба между Република България и Република Молдова за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Молдова

Оригинал

15-09-1998

24-03-1999

38

Спогодба между Република България и Монголия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Монголия

Оригинал

28-02-2000

17-02-2003

39

Спогодба между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото

Черна гора

(бивша Югославия)

Оригинал

14-12-1998

10-01-2000

40

Спогодба между Република България и Кралство Мароко за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Мароко

Оригинал

22-05-1996

06-12-1999

41

Спогодба между Република България и Република Македония за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

[Agreement between the Republic of Bulgaria and the Republic of Macedonia for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital]

Северна Македония

Оригинал

22-02-1999

24-09-1999

42

Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Норвегия

Оригинал

22-07-2014

30-07-2015

43

Спогодба между Република България и Република Полша за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото

Полша

Оригинал

11-04-1994

10-05-1995

44

Спогодба между Република България и Португалската република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите

Португалия

Оригинал

15-06-1995

18-07-1996

45

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Катар

Оригинал

22-03-2010

23-12-2010

46

Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Румъния

Оригинал

24-04-2015

29-03-2016

47

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото

[Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Russian Federation for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital]

Русия

Оригинал

08-06-1993

08-12-1995

48

Спогодба между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане

Саудитска

Арабия

Оригинал

29-11-2017

01-10-2018

49

Спогодба между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото

Сърбия

(бивша Югославия)

Оригинал

14-12-1998

10-01-2000

50

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Сингапур за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите

Сингапур

Оригинал

13-12-1996

26-12-1997

51

Спогодба между Република България и Словашката република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото

Словакия

Оригинал

12-11-1999

02-05-2001

52

Спогодба между Република България и Република Словения за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото

Словения

Оригинал

20-10-2003

04-05-2004

53

Спогодба между Република България и Република Южна Африка за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите

Южна Африка

Оригинал

29-04-2004

27-10-2004

54

Спогодба между Народна република България и Кралство Испания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществата

[Convention between the People’s Republic of Bulgaria and Spain for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital]

Испания

Оригинал

06-03-1990

14-06-1991

55

Спогодба между Народна република България и Кралство Швеция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата

Швеция

Оригинал

21-06-1988

28-12-1988

56

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Сирия

Оригинал

20-03-2001

04-10-2001

57

Спогодба между Република България и Кралство Тайланд за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Тайланд

Оригинал

16-06-2000

13-02-2001

58

Спогодба между Република България и Република Турция за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите

Турция

Оригинал

07-07-1994

17-09-1997

59

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото

Украйна

Оригинал

20-11-1995

03-10-1997

60

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Обединени арабски емирства

Оригинал

26-06-2007

16-11-2008

61

Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество

Обединено кралство

Оригинал

26-03-2015

15-12-2015

62

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите

Съединени

американски щати

Оригинал

23-02-2007

15-12-2008

Инструмент за изменение (a)

26-02-2008

15-12-2008

63

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Виетнам

Оригинал

24-05-1996

04-10-1996

64

Спогодба между Народна република България и Република Зимбабве за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклоняването от облагане с данъци на дохода, имуществото и печалбата от продажбата на имущество

Зимбабве

Оригинал

12-10-1988

29-01-1990

Член 3 – Прозрачни образувания

Резерва

Съгласно чл. 3, ал. 5, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да не прилага целия чл. 3 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.

Член 4 – Образувания, които са местни лица на повече от една юрисдикция

Резерва

Съгласно чл. 4, ал. 3, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да не прилага целия чл. 4 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.

Член 5 – Прилагане на методите за избягване на двойно данъчно облагане

Уведомление за избор на незадължителни разпоредби

Съгласно чл. 5, ал. 10 от Конвенцията с настоящото Република България избира в съответствие с чл. 5, ал. 1 да прилага Опция В на този член.

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби

Съгласно чл. 5, ал. 10, буква „в“ от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 5, ал. 7. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу.

 

Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

3

Армения

чл. 24, ал. 1, буква „a“

4

Австрия

чл. 23, ал. 1

5

Азербайджан

чл. 24, ал. 2, буква „a“

6

Бахрейн

чл. 24, ал. 2, буква „a“

8

Белгия

чл. 23, ал. 2, буква „a“

9

Канада

чл. 23, ал. 2, буква „a“

10

Китай

чл. 22, ал. 2, буква „a“

14

Дания

чл. 22, ал. 2, буква „a“

15

Египет

чл. 23, ал. 2, точка i

16

Естония

чл. 22, ал. 1, буква „a“

17

Франция

чл. 20, ал. 1, буква „a“

19

Гърция

чл. 23, ал. 2, буква „a“

20

Унгария

чл. 24, буква „a“

21

Индия

чл. 25, ал. 2, буква „a“

22

Индонезия

чл. 22, ал. 1, буква a“

23

Иран

чл. 22, ал. 2, буква „a“

24

Ирландия

чл. 23, ал. 1, буква „a“

25

Израел

чл. 22, ал. 1

26

Италия

чл. 22, ал. 2, буква „a“

27

Япония

чл. 23, ал. 1, буква „a“

31

Република Корея

чл. 23, ал. 1, буква „a“

32

Кувейт

чл. 24, ал. 1, буква „a“

33

Латвия

чл. 23, ал. 2, буква „a“

35

Литва

чл. 24, ал. 1, буква „a“

36

Люксембург

чл. 23, ал. 2, буква „a“

40

Мароко

чл. 23, ал. 1

43

Полша

чл. 24, ал. 1

44

Португалия

чл. 23, ал. 1, буква „a“

50

Сингапур

чл. 24, буква „a“, точка i

52

Словения

чл. 24, ал. 2, буква „a“

53

Южна Африка

чл. 22, буква „a“, точка i

54

Испания

чл. 21, ал. 2, буква „a“

55

Швеция

чл. 21, ал. 1, буква „a“

59

Украйна

чл. 24, ал. 2, буква „a“

60

Обединени арабски емирства

чл. 25, ал. 2, буква „a“

62

Съединени

американски щати

чл. 22, ал. 1, буква „a“

64

Зимбабве

чл. 23, ал. 2, буква „a“

Член 6 – Цел на обхванатата данъчна спогодба

Резерва

Съгласно чл. 6, ал. 4 от Конвенцията Република България запазва правото да не прилага чл. 6, ал. 1 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби, които вече съдържат текст в преамбюла, който описва намерението на договарящите юрисдикции да избегнат двойното данъчно облагане, без да създават възможности за необлагане или намалено облагане, независимо дали този текст е ограничен до случаи на отклонение или заобикаляне на данъчното облагане (включително чрез споразумения, целящи злоупотреба с обхванатите данъчни спогодби и насочени към получаване на облекченията, предвидени в тези спогодби, в непряка полза на местни лица на трети юрисдикции), или се прилага по-широко. Следните спогодби съдържат текст в преамбюла, който попада в обхвата на тази резерва.

 

Номер на включена

спогодба

Друга договаряща

 юрисдикция

Текст в преамбюла

46

Румъния

Възнамерявайки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, без да създават възможности за необлагане или намалено облагане чрез отклонение или заобикаляне на данъчното облагане, включително чрез споразумения за заобикаляне на спогодбите, насочени към получаване на облекчения, предоставени по тази Спогодба, в непряка полза на местни лица на трети държави,

48

Саудитска Арабия

Възнамерявайки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите, без да създават възможности за необлагане или намалено облагане чрез отклонение или заобикаляне на облагането, включително чрез споразумения за заобикаляне на спогодбите, насочени към получаване на облекчения, предвидени в тази Спогодба, в непряка полза на местни лица на трети държави,

Уведомление за съществуващ текст в преамбюла на включените спогодби

Съгласно чл. 6, ал. 5 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби не са в обхвата на резервата по чл. 6, ал. 4 и съдържат текст в преамбюла, описан в чл. 6, ал. 2. Текстът на съответния параграф от преамбюла е посочен по-долу.

 

Номер на включена

 спогодба

Друга договаряща

юрисдикция

Текст в преамбюла

1

Албания

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, <в потвърждаване на стремежа и за развитие и задълбочаване на двустранните икономически отношения,>

2

Алжир

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото,

3

Армения

<Република България и Република Армения,> желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, <се договориха, както следва:>

4

Австрия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото,

5

Азербайджан

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, <за да насърчат и укрепят икономическите отношения между двете държави,>

6

Бахрейн

<Правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн,> желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото,

7

Беларус

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, <в потвърждение на стремежа си за развитие и улесняване на икономическите си отношения,>

8

Белгия

<желаейки да насърчават и задълбочават отношенията и икономическото сътрудничество между двете страни,> решиха да сключат Спогодба с цел да се избегне двойното облагане с данъци на дохода и имуществото

[<Desiring to promote and deepen their relationship and the economic cooperation between the two countries,> decided to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital]

9

Канада

<в стремежа си за по-нататъшното развитие и улесняване на взаимните си икономически отношения и> желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото,

10

Китай

<желаейки да разширяват и задълбочават икономическото сътрудничество между Република България и Китайската народна република в съответствие с принципите за равенство и взаимна изгода> посредством Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото

11

Хърватия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото,

12

Кипър

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото,

13

Чешка

република

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и за предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото,

14

Дания

имайки предвид принципите, съдържащи се в Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото,

15

Египет

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите,

16

Естония

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите, <за да насърчат и укрепят икономическите отношения между двете страни,>

17

Франция

да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите,

[to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasions with respect to taxes on income and]

18

Грузия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото,

19

Гърция

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото;

20

Унгария

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото,

21

Индия

решиха да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото и

22

Индонезия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите,

23

Иран

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите,

24

Ирландия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество,

25

Израел

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите,

26

Италия

<желаейки да развиват и улесняват взаимните си икономически отношения,> решиха да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото.

[<desiring to develop and facilitate mutual economic relations,> have agreed to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and for the prevention of tax evasion]

27

Япония

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода,

28

Йордания

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите,

29

Казахстан

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото,

<в потвърждение на стремежа си за развитие и укрепване на икономическите си отношения,>

30

Корейска народнодемократична република

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане върху доходите и имуществото <и с цел да насърчат икономическото сътрудничество между двете държави,>

31

Република Корея

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода <и да разширят и насърчат икономическото си сътрудничество,>

32

Кувейт

желаейки да насърчат двустранните икономически взаимоотношения чрез сключване на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото,

33

Латвия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите, <за да насърчат и укрепят икономическите отношения между двете страни,>

34

Ливан

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото,

35

Литва

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, <за да насърчат и укрепят икономическите отношения между двете държави,>

36

Люксембург

<желаейки да развият и улеснят своите икономически отношения> и да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото,

[<Desiring to develop and foster their economic relationship> and enter into a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital,]

37

Молдова

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, <в потвърждение на стремежа си за развитие и улесняване на икономическите си отношения,>

38

Монголия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

39

Черна гора

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху дохода и имуществото, <в потвърждаване на стремежа си за развитие и задълбочаване на двустранните икономически отношения,>

40

Мароко

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото;

41

Северна Македония

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото,

[desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital,]

42

Норвегия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите, с цел да насърчат и укрепят икономическите отношения между двете страни,

44

Португалия

<Република България и Португалската република,> желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите, <се договориха, както следва:>

45

Катар

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, <с цел да насърчат и укрепят икономическите отношения между двете страни,>

47

Русия

<потвърждавайки желанието си да разширяват и насърчават взаимното си сътрудничество, като отчитат интересите на двете страни>, желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото,

[<Confirming their desire to extend and promote their mutual co-operation taking into consideration as to consider the interests of both States,> desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital,]

49

Сърбия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху дохода и имуществото, <в потвърждаване на стремежа си за развитие и задълбочаване на двустранните икономически отношения,>

50

Сингапур

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите,

51

Словакия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото,

52

Словения

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото,

53

Южна Африка

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите <с цел насърчаване и укрепване на икономическите връзки между двете страни,>

54

Испания

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществата,

[Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,]

55

Швеция

<Народна република България и Кралство Швеция, водени от желанието да разширяват и задълбочават във взаимна изгода икономическите връзки и сътрудничеството между двете държави> и с цел да се избегне двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, <се договориха, както следва:>

56

Сирия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите,

57

Тайланд

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци върху доходите,

58

Турция

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите,

59

Украйна

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото <с цел да развият и улеснят своите отношения,>

60

Обединени арабски емирства

<Правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства, желаейки да насърчат и укрепят икономическите отношения> чрез сключването на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите, <се договориха, както следва:>

61

Обединено кралство

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество,

62

Съединени американски щати

<Правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати,> желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите, <се договориха, както следва:>

63

Виетнам

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите,

64

Зимбабве

<желаейки да разширяват и задълбочават във взаимна изгода икономическото сътрудничество между двете страни> и с цел да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклоняването от облагане с данъци на дохода, имуществото и печалбите от продажба на имущество,

Член 7 – Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби

Съгласно чл. 7, ал. 17, буква „а“ от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби не попадат в обхвата на резервата по чл. 7, ал. 15, буква „б“ и съдържат разпоредбата, описана в чл. 7, ал. 2. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу.

 

Номер на включена

спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

5

Азербайджан

чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 7

29

Казахстан

чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 8

32

Кувейт

чл. 12, ал. 7

34

Ливан

чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 7

37

Молдова

чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 7

42

Норвегия

чл. 10, ал. 7; чл. 11, ал. 8; чл. 12, ал. 7 и чл. 21, ал. 3

46

Румъния

чл. 10, ал. 6; чл. 11, ал. 8; чл. 12, ал. 7 и чл. 21, ал. 3

48

Саудитска Арабия

чл. 28, ал. 2

53

Южна Африка

чл. 10, ал. 6; чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 7

59

Украйна

чл. 11, ал. 7 и чл. 12, ал. 6

60

Обединени арабски емирства

чл. 11, ал. 8

61

Обединено кралство

чл. 10, ал. 7; чл. 11, ал. 8; чл. 12, ал. 7 и чл. 20, ал. 5

Член 8 – Транзакции за прехвърляне на дивиденти

Резерва

Съгласно чл. 8, ал. 3, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да не прилага целия чл. 8 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.

Член 9 – Печалби от прехвърляне на акции или дялове или участия в образувания, които придобиват своята стойност основно от недвижимо имущество

Уведомление за избор на незадължителни разпоредби

Съгласно чл. 9, ал. 8 от Конвенцията с настоящото Република България избира да прилага чл. 9, ал. 4.

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби

Съгласно чл. 9, ал. 7 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 9, ал. 1. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу.

 

Номер на включена

спогодба

Друга договаряща

юрисдикция

Разпоредба

1

Албания

чл. 13, ал. 4

3

Армения

 чл. 13, ал. 3a, добавена чрез чл. 10 от Инструмент за изменение (а)

5

Азербайджан

чл. 13, ал. 2

9

Канада

т. 5 от придружаващия протокол

10

Китай

чл. 12, ал. 4

15

Египет

чл. 13, ал. 4

16

Естония

чл. 13, ал. 2

17

Франция

т. 4 от придружаващия протокол

21

Индия

чл. 14, ал. 4

23

Иран

чл. 13, ал. 4

24

Ирландия

чл. 13, ал. 2

25

Израел

чл. 13, ал. 4

28

Йордания

чл. 13, ал. 4

29

Казахстан

чл. 13, ал. 2

33

Латвия

чл. 13, ал. 1, втората част от изречението

35

Литва

чл. 13, ал. 4

37

Молдова

чл. 13, ал. 2

40

Мароко

чл. 13, ал. 4

42

Норвегия

чл. 13, ал. 4

46

Румъния

чл. 13, ал. 4

52

Словения

чл. 13, ал. 2

53

Южна Африка

чл. 13, ал. 4

55

Швеция

чл. 11, ал. 1, втората част от изречението

59

Украйна

чл. 13, ал. 2

61

Обединено кралство

чл. 13, ал. 2

62

Съединени американски щати

чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, буква „в“

63

Виетнам

чл. 13, ал. 4

64

Зимбабве

чл. 12, ал. 4

Член 10 – Правило срещу злоупотреба във връзка с места на стопанска дейност, разположени в трети юрисдикции

Резерва

Съгласно чл. 10, ал. 5, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да не прилага целия чл. 10 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.

Член 11 – Прилагане на данъчните спогодби за ограничаване на правото на страна да облага с данък своите местни лица

Резерва

Съгласно чл. 11, ал. 3, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да не прилага целия чл. 11 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.

Член 12 – Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез комисионерски споразумения и подобни стратегии

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби

Съгласно чл. 12, ал. 5 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 12, ал. 3, буква „а“. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу.

 

Номер на включена

спогодба

Друга договаряща

юрисдикция

Разпоредба

1

Албания

чл. 5, ал. 5, буква „а“

2

Алжир

чл. 5, ал. 5

3

Армения

чл. 5, ал. 5

4

Австрия

чл. 5, ал. 5

5

Азербайджан

чл. 5, ал. 5, буква „а“ и т. 1 от придружаващия протокол

6

Бахрейн

чл. 5, ал. 5

7

Беларус

чл. 5, ал. 5

8

Белгия

чл. 5, ал. 6

9

Канада

чл. 5, ал. 4

10

Китай

чл. 5, ал. 5

11

Хърватия

чл. 5, ал. 5

12

Кипър

чл. 5, ал. 5

13

Чешка република

чл. 5, ал. 5

14

Дания

чл. 5, ал. 5

15

Египет

чл. 5, ал. 5, буква „а“

16

Естония

чл. 5, ал. 5

17

Франция

чл. 4, ал. 4

18

Грузия

чл. 5, ал. 5

19

Гърция

чл. 5, ал. 5

20

Унгария

чл. 5, ал. 5

21

Индия

чл. 5, ал. 4, буква „а“

22

Индонезия

чл. 5, ал. 5

23

Иран

чл. 5, ал. 5

24

Ирландия

чл. 5, ал. 6

25

Израел

чл. 5, ал. 5

26

Италия

чл. 4, ал. 5

27

Япония

чл. 5, ал. 5

28

Йордания

чл. 5, ал. 5

29

Казахстан

чл. 5, ал. 5

30

Корейска народнодемократична република

чл. 5, ал. 5

31

Република Корея

чл. 5, ал. 5

32

Кувейт

чл. 5, ал. 5, буква „а“

33

Латвия

чл. 5, ал. 5

34

Ливан

чл. 5, ал. 5

35

Литва

чл. 5, ал. 5

36

Люксембург

чл. 5, ал. 5

37

Молдова

чл. 5, ал. 5

38

Монголия

чл. 5, ал. 5

39

Черна гора

чл. 5, ал. 5

40

Мароко

чл. 5, ал. 5

41

Северна Македония

чл. 5, ал. 5

42

Норвегия

чл. 5, ал. 6

43

Полша

чл. 5, ал. 5

44

Португалия

чл. 5, ал. 5

45

Катар

чл. 5, ал. 5

46

Румъния

чл. 5, ал. 5

47

Русия

чл. 5, ал. 4

49

Сърбия

чл. 5, ал. 5

50

Сингапур

чл. 5, ал. 5

51

Словакия

чл. 5, ал. 5

52

Словения

чл. 5, ал. 6

53

Южна Африка

чл. 5, ал. 5

54

Испания

чл. 4, ал. 6

55

Швеция

чл. 4, ал. 6

56

Сирия

чл. 5, ал. 5

57

Тайланд

чл. 5, ал. 4

58

Турция

чл. 5, ал. 5

59

Украйна

чл. 5, ал. 5

60

Обединени арабски емирства

чл. 5, ал. 5

61

Обединено кралство

чл. 5, ал. 5

62

Съединени американски щати

чл. 5, ал. 5, буква „а“

63

Виетнам

чл. 5, ал. 5, буква „а“

64

Зимбабве

чл. 4, ал. 5

Съгласно чл. 12, ал. 6 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 12, ал. 3, буква „б“. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу.

 

Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

1

Албания

чл. 5, ал. 6

2

Алжир

чл. 5, ал. 7

3

Армения

чл. 5, ал. 7

4

Австрия

чл. 5, ал. 6

5

Азербайджан

чл. 5, ал. 7

6

Бахрейн

чл. 5, ал. 6

7

Беларус

чл. 5, ал. 6

8

Белгия

чл. 5, ал. 7

9

Канада

чл. 5, ал. 5

10

Китай

чл. 5, ал. 6

11

Хърватия

чл. 5, ал. 6

12

Кипър

чл. 5, ал. 7

13

Чешка република

чл. 5, ал. 7

14

Дания

чл. 5, ал. 6

15

Египет

чл. 5, ал. 7

16

Естония

чл. 5, ал. 6

17

Франция

чл. 4, ал. 5

18

Грузия

чл. 5, ал. 7

19

Гърция

чл. 5, ал. 6

20

Унгария

чл. 5, ал. 6

21

Индия

чл. 5, ал. 5

22

Индонезия

чл. 5, ал. 6

23

Иран

чл. 5, ал. 6

24

Ирландия

чл. 5, ал. 7

25

Израел

чл. 5, ал. 6

26

Италия

чл. 4, ал. 6

27

Япония

чл. 5, ал. 6

28

Йордания

чл. 5, ал. 7

29

Казахстан

чл. 5, ал. 6

30

Корейска народнодемократична република

чл. 5, ал. 6

31

Република Корея

чл. 5, ал. 6

32

Кувейт

чл. 5, ал. 6

33

Латвия

чл. 5, ал. 6

34

Ливан

чл. 5, ал. 7

35

Литва

чл. 5, ал. 6

36

Люксембург

чл. 5, ал. 6

37

Молдова

чл. 5, ал. 6

38

Монголия

чл. 5, ал. 7

39

Черна гора

чл. 5, ал. 6

40

Мароко

чл. 5, ал. 6

41

Северна Македония

чл. 5, ал. 6

42

Норвегия

чл. 5, ал. 7

43

Полша

чл. 5, ал. 6

44

Португалия

чл. 5, ал. 6

45

Катар

чл. 5, ал. 7

46

Румъния

чл. 5, ал. 6

47

Русия

чл. 5, ал. 5

49

Сърбия

чл. 5, ал. 6

50

Сингапур

чл. 5, ал. 6

51

Словакия

чл. 5, ал. 7

52

Словения

чл. 5, ал. 7

53

Южна Африка

чл. 5, ал. 6

54

Испания

чл. 4, ал. 7

55

Швеция

чл. 4, ал. 7

56

Сирия

чл. 5, ал. 6

57

Тайланд

чл. 5, ал. 6

58

Турция

чл. 5, ал. 6

59

Украйна

чл. 5, ал. 6

60

Обединени арабски емирства

чл. 5, ал. 6

61

Обединено кралство

чл. 5, ал. 6

62

Съединени американски щати

чл. 5, ал. 6

63

Виетнам

чл. 5, ал. 7

64

Зимбабве

чл. 4, ал. 6

Член 13 – Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез изключване на определени дейности

Резерва

Съгласно чл. 13, ал. 6, буква „в“ от Конвенцията Република България запазва правото да не прилага чл. 13, ал. 4 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.

Уведомление за избор на незадължителни разпоредби

Съгласно чл. 13, ал. 7 от Конвенцията с настоящото Република България избира да прилага Опция А на чл. 13, ал. 1.

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби

Съгласно чл. 13, ал. 7 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 13, ал. 5, буква „a“. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу.

 

Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

1

Албания

чл. 5, ал. 4

2

Алжир

чл. 5, ал. 4

3

Армения

чл. 5, ал. 4

4

Австрия

чл. 5, ал. 4

5

Азербайджан

чл. 5, ал. 4

6

Бахрейн

чл. 5, ал. 4

7

Беларус

чл. 5, ал. 4

8

Белгия

чл. 5, ал. 5

9

Канада

чл. 5, ал. 3

10

Китай

чл. 5, ал. 4

11

Хърватия

чл. 5, ал. 4

12

Кипър

чл. 5, ал. 4

13

Чешка република

чл. 5, ал. 4

14

Дания

чл. 5, ал. 4

15

Египет

чл. 5, ал. 4

16

Естония

чл. 5, ал. 4

17

Франция

чл. 4, ал. 3

18

Грузия

чл. 5, ал. 4

19

Гърция

чл. 5, ал. 4

20

Унгария

чл. 5, ал. 4

21

Индия

чл. 5, ал. 3

22

Индонезия

чл. 5, ал. 4; първо изречение на т. 2 и т. 3 от придружаващия протокол

23

Иран

чл. 5, ал. 4

24

Ирландия

чл. 5, ал. 5

25

Израел

чл. 5, ал. 4

26

Италия

чл. 4, ал. 3 и т. „б“ от придружаващия протокол

27

Япония

чл. 5, ал. 4

28

Йордания

чл. 5, ал. 4

29

Казахстан

чл. 5, ал. 4

30

Корейска народнодемократична република

чл. 5, ал. 4

31

Република Корея

чл. 5, ал. 4

32

Кувейт

чл. 5, ал. 4

33

Латвия

чл. 5, ал. 4

34

Ливан

чл. 5, ал. 4

35

Литва

чл. 5, ал. 4

36

Люксембург

чл. 5, ал. 4

37

Молдова

чл. 5, ал. 4

38

Монголия

чл. 5, ал. 4

39

Черна гора

чл. 5, ал. 4

40

Мароко

чл. 5, ал. 4

41

Северна Македония

чл. 5, ал. 4

42

Норвегия

чл. 5, ал. 5

43

Полша

чл. 5, ал. 4

44

Португалия

чл. 5, ал. 4

45

Катар

чл. 5, ал. 4

46

Румъния

чл. 5, ал. 4

47

Русия

чл. 5, ал. 3

48

Саудитска Арабия

чл. 5, ал. 4

49

Сърбия

чл. 5, ал. 4

50

Сингапур

чл. 5, ал. 4

51

Словакия

чл. 5, ал. 4

52

Словения

чл. 5, ал. 5

53

Южна Африка

чл. 5, ал. 4

54

Испания

чл. 4, ал. 5

55

Швеция

чл. 4, ал. 5

56

Сирия

чл. 5, ал. 4

57

Тайланд

чл. 5, ал. 3

58

Турция

чл. 5, ал. 4

59

Украйна

чл. 5, ал. 4

60

Обединени арабски емирства

чл. 5, ал. 4

61

Обединено кралство

чл. 5, ал. 4

62

Съединени американски щати

чл. 5, ал. 4

63

Виетнам

чл. 5, ал. 4

64

Зимбабве

чл. 4, ал. 4

Член 14 – Разделяне на договори

Резерва

Съгласно чл. 14, ал. 3, буква „a“ от Конвенцията Република България запазва правото да не прилага целия чл. 14 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.

Член 16 – Процедура за взаимно споразумение

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „a“ от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 16, ал. 4, буква „a“, точка i. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу.

 

Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

1

Албания

чл. 26, ал. 1, първо изречение

2

Алжир

чл. 26, ал. 1, първо изречение

3

Армения

чл. 26, ал. 1, първо изречение

4

Австрия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

5

Азербайджан

чл. 26, ал. 1, първо изречение

6

Бахрейн

чл. 26, ал. 1, първо изречение

7

Беларус

чл. 26, ал. 1, първо изречение

8

Белгия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

9

Канада

чл. 25, ал. 1, първо изречение

10

Китай

чл. 24, ал. 1, първо изречение

11

Хърватия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

12

Кипър

чл. 26, ал. 1, първо изречение

13

Чешка република

чл. 25, ал. 1, първо изречение

14

Дания

чл. 24, ал. 1, първо изречение

15

Египет

чл. 25, ал. 1, първо изречение

16

Естония

чл. 24, ал. 1, първо изречение

17

Франция

чл. 22, ал. 1, първо изречение

18

Грузия

чл. 26, ал. 1, първо изречение

19

Гърция

чл. 25, ал. 1, първо изречение

20

Унгария

чл. 26, ал. 1, първо изречение

21

Индия

чл. 27, ал. 1, първо изречение

22

Индонезия

чл. 24, ал. 1, първо изречение

23

Иран

чл. 24, ал. 1, първо изречение

24

Ирландия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

25

Израел

чл. 24, ал. 1, първо изречение

26

Италия

чл. 24, ал. 1, първо изречение

27

Япония

чл. 25, ал. 1, първо изречение

28

Йордания

чл. 25, ал. 1, първо изречение

29

Казахстан

чл. 26, ал. 1, първо изречение

30

Корейска народнодемократична република

чл. 26, ал. 1, първо изречение

31

Република Корея

чл. 25, ал. 1, първо изречение

32

Кувейт

чл. 26, ал. 1, първо изречение

33

Латвия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

34

Ливан

чл. 26, ал. 1, първо изречение

35

Литва

чл. 26, ал. 1, първо изречение

36

Люксембург

чл. 25, ал. 1, първо изречение

37

Молдова

чл. 26, ал. 1, първо изречение

38

Монголия

чл. 26, ал. 1, първо изречение

39

Черна гора

чл. 26, ал. 1, първо изречение

40

Мароко

чл. 25, ал. 1, първо изречение

41

Северна Македония

чл. 26, ал. 1, първо изречение

42

Норвегия

чл. 24, ал. 1, първо изречение

43

Полша

чл. 26, ал. 1, първо изречение

44

Португалия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

45

Катар

чл. 25, ал. 1, първо изречение

46

Румъния

чл. 24, ал. 1, първо изречение

47

Русия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

49

Сърбия

чл. 26, ал. 1, първо изречение

50

Сингапур

чл. 26, ал. 1, първо изречение

51

Словакия

чл. 26, ал. 1, първо изречение

52

Словения

чл. 26, ал. 1, първо изречение

53

Южна Африка

чл. 24, ал. 1, първо изречение

54

Испания

чл. 23, ал. 1, първо изречение

55

Швеция

чл. 23, ал. 1, първо изречение

56

Сирия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

57

Тайланд

чл. 25, ал. 1, първо изречение

58

Турция

чл. 24, ал. 1

59

Украйна

чл. 26, ал. 1, първо изречение

60

Обединени арабски емирства

чл. 27, ал. 1, първо изречение

60

Обединено кралство

чл. 24, ал. 1, първо изречение

63

Виетнам

чл. 25, ал. 1, първо изречение

64

Зимбабве

чл. 25, ал. 1, първо изречение

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „б“, точка i от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредба, която предвижда, че случай, описан в първото изречение на чл. 16, ал. 1, трябва да бъде представен в рамките на определен период, който е по-кратък от 3 години от първото уведомяване за действието, довело до облагане, което не е в съответствие с обхванатата данъчна спогодба. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу.

 

Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

9

Канада

чл. 25, ал. 1, второ изречение

22

Индонезия

чл. 24, ал. 1, второ изречение

26

Италия

чл. 24, ал. 1, второ изречение

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „б“, точка ii от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредба, която предвижда, че случай, посочен в първото изречение на чл. 16, ал. 1, трябва да бъде представен в рамките на определен период, който е поне 3 години от първото уведомяване за действието, довело до облагане, което не е в съответствие с обхванатата данъчна спогодба. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу.

 

Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

1

Албания

чл. 26, ал. 1, второ изречение

2

Алжир

чл. 26, ал. 1, второ изречение

3

Армения

чл. 26, ал. 1, второ изречение

4

Австрия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

5

Азербайджан

чл. 26, ал. 1, второ изречение

6

Бахрейн

чл. 26, ал. 1, второ изречение

7

Беларус

чл. 26, ал. 1, второ изречение

8

Белгия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

10

Китай

чл. 24, ал. 1, второ изречение

11

Хърватия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

12

Кипър

чл. 26, ал. 1, второ изречение

13

Чешка република

чл. 25, ал. 1, второ изречение

14

Дания

чл. 24, ал. 1, второ изречение

15

Египет

чл. 25, ал. 1, второ изречение

16

Естония

чл. 24, ал. 1, второ изречение

17

Франция

чл. 22, ал. 1, второ изречение

18

Грузия

чл. 26, ал. 1, второ изречение

19

Гърция

чл. 25, ал. 1, второ изречение

20

Унгария

чл. 26, ал. 1, второ изречение

21

Индия

чл. 27, ал. 1, второ изречение

23

Иран

чл. 24, ал. 1, второ изречение

24

Ирландия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

25

Израел

чл. 24, ал. 1, второ изречение

27

Япония

чл. 25, ал. 1, второ изречение

28

Йордания

чл. 25, ал. 1, второ изречение

29

Казахстан

чл. 26, ал. 1, второ изречение

30

Корейска народнодемократична република

чл. 26, ал. 1, второ изречение

31

Република Корея

чл. 25, ал. 1, второ изречение

32

Кувейт

чл. 26, ал. 1, второ изречение

33

Латвия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

34

Ливан

чл. 26, ал. 1, второ изречение

35

Литва

чл. 26, ал. 1, второ изречение

36

Люксембург

чл. 25, ал. 1, второ изречение

37

Молдова

чл. 26, ал. 1, второ изречение

38

Монголия

чл. 26, ал. 1, второ изречение

39

Черна гора

чл. 26, ал. 1, второ изречение

40

Мароко

чл. 25, ал. 1, второ изречение

41

Северна Македония

чл. 26, ал. 1, второ изречение

42

Норвегия

чл. 24, ал. 1, второ изречение

43

Полша

чл. 26, ал. 1, второ изречение

44

Португалия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

45

Катар

чл. 25, ал. 1, второ изречение

46

Румъния

чл. 24, ал. 1, второ изречение

47

Русия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

48

Саудитска Арабия

чл. 24, ал. 1, второ изречение

49

Сърбия

чл. 26, ал. 1, второ изречение

50

Сингапур

чл. 26, ал. 1, второ изречение

51

Словакия

чл. 26, ал. 1, второ изречение

52

Словения

чл. 26, ал. 1, второ изречение

53

Южна Африка

чл. 24, ал. 1, второ изречение

54

Испания

чл. 23, ал. 1, второ изречение

55

Швеция

чл. 23, ал. 1, второ изречение

56

Сирия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

57

Тайланд

чл. 25, ал. 1, второ изречение

59

Украйна

чл. 26, ал. 1, второ изречение

60

Обединени арабски емирства

чл. 27, ал. 1, второ изречение

61

Обединено кралство

чл. 24, ал. 1, второ изречение

63

Виетнам

чл. 25, ал. 1, второ изречение

64

Зимбабве

чл. 25, ал. 1, второ изречение

Уведомление за включени спогодби, които не съдържат съществуващи разпоредби

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „в“, точка ii от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби не съдържат разпоредбата, описана в чл. 16, ал. 4, буква „б“, точка ii.

 

Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

8

Белгия

9

Канада

14

Дания

15

Египет

22

Индонезия

26

Италия

36

Люксембург

41

Северна Македония

43

Полша

47

Русия

50

Сингапур

54

Испания

57

Тайланд

58

Турция

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „г“, точка i от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби не съдържат разпоредбата, описана в чл. 16, ал. 4, буква „в“, точка i.

 

Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

17

Франция

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „г“, точка ii от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби не съдържат разпоредбата, описана в чл. 16, ал. 4, буква „в“, точка ii.

 

Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

8

Белгия

24

Ирландия

26

Италия

Член 17 – Кореспондиращи корекции

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби

Съгласно чл. 17, ал. 4 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 17, ал. 2. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу.

 

Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

1

Албания

чл. 9, ал. 2

2

Алжир

чл. 9, ал. 2

3

Армения

чл. 9, ал. 2

4

Австрия

чл. 9, ал. 2

6

Бахрейн

чл. 9, ал. 2

7

Беларус

чл. 9, ал. 2

9

Канада

чл. 9, ал. 2

11

Хърватия

чл. 9, ал. 2

12

Кипър

чл. 9, ал. 2

16

Естония

чл. 9, ал. 2

18

Грузия

чл. 9, ал. 2

20

Унгария

чл. 9, ал. 2

22

Индонезия

чл. 9, ал. 2

24

Ирландия

чл. 9, ал. 2

25

Израел

чл. 9, ал. 2

27

Япония

чл. 9, ал. 2

28

Йордания

чл. 9, ал. 2

29

Казахстан

чл. 9, ал. 2

30

Корейска народнодемократична република

чл. 9, ал. 2

31

Република Корея

чл. 9, ал. 2

34

Ливан

чл. 9, ал. 2

36

Люксембург

чл. 9, ал. 2

37

Молдова

чл. 9, ал. 2

38

Монголия

чл. 9, ал. 2

39

Черна гора

чл. 9, ал. 2

40

Мароко

чл. 9, ал. 2

41

Северна Македония

чл. 9, ал. 2

42

Норвегия

чл. 9, ал. 2

43

Полша

чл. 9, ал. 2

44

Португалия

чл. 9, ал. 2

47

Русия

чл. 9, ал. 2

48

Саудитска Арабия

чл. 9, ал. 2

49

Сърбия

чл. 9, ал. 2

50

Сингапур

чл. 9, ал. 2

51

Словакия

чл. 9, ал. 2

57

Тайланд

чл. 9, ал. 2

58

Турция

чл. 9, ал. 2

59

Украйна

чл. 9, ал. 2

60

Обединени арабски емирства

чл. 9, ал. 2

61

Обединено кралство

чл. 9, ал. 2

62

Съединени американски щати

чл. 9, ал. 2

63

Виетнам

чл. 9, ал. 2

Член 35 – Влизане в сила

Уведомление за избор на незадължителни разпоредби

Съгласно чл. 35, ал. 3 от Конвенцията единствено за целите на своето прилагане на чл. 35, ал. 1, буква „б“ и ал. 5, буква „б“ Република България избира да замени израза „данъчни периоди, започващи на или след изтичането на период“ с израза „данъчни периоди, започващи на или след 1 януари на следващата година, започваща на или след изтичането на период“.

Резерва

Съгласно чл. 35, ал. 6 от Конвенцията Република България запазва правото да не прилага чл. 35, ал. 4 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.“

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 10 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Никола Минчев

Източник: ДВ