бизнес статистика

Годишен отчет за дейността на сдружения и фондации през 2015 година

Предприятията с нестопанска цел - сдружения и фондации, политически партии, църкви, читалища и др. и през 2016 г. имат задължението да представят годишен отчет за дейността си през...

Месечен обзор за развитието на българската икономика - април 2014 г.

Месечният обзор за развитието на българската икономика към април 2014 г. е публикуванв сайта на Министерство на финансите в рубрика Анализи и изследвания. Представена е динамиката на...