Счетоводство • Данъци • Закони | Новини и анализи в помощ на бизнеса

На Фокус

Указание на МФ - УК 3 от 15.07.2022 г. за прилагане на намалена ДДС ставка

В становище с изх. УК - 2/13.07.2022 г, допълнено със становище УК-3/15.07.2022 г., Министерство на финансите предоставя разяснения относно прилагане на 9 % ДДС на природен газ и парно и нулева ставка на хляба. Съгласно § 15д от...

Антикризисните мерки под формата на редакции в бюджетните закони за 2022 г.

Един от най-дискутираните казуси в последните месеци - пакетът от мерки, които управляващите ще предпримат, за да намалят негативното въздействие от скока на цените върху гражданите и бизнеса, вече има нормативно подплатено...

Новини от институциите

НАП - рубрика ДДС документи

НАП публикува четвъртата за 2022 г. актуализация на софтуера за генериране...

Август 10, 2022

Отстраняване на грешки от предходната версия и добавяне на...

Публикуван е образецът на декларацията за компенсации от крайните разпространители на горива

Публикуван е образецът на декларацията за компенсации от крайните разпростр...

Юли 29, 2022

От 1 август регистрираните по Закона за данък върху...

Нова версия на ПП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация

Нова версия на ПП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-деклара...

Юли 27, 2022

* Актуализирано на 04.08.2022 г. Обновяване № 3 за 2022 г...

В края на юли изтича срокът за деклариране и плащане да дължимите данъциза второто тримесечие на 2022 г.

В края на юли изтича срокът за деклариране и плащане да дължимите данъциза...

Юли 22, 2022

Първият ден на август е крайният срок, в който задължените...

Указание на МФ - УК 3 от 15.07.2022 г. за прилагане на намалена ДДС ставка

НАП: Указание за прилагане на 0% ДДС на хляба и 9% ДДС за парно и газ

Юли 15, 2022

В становище с изх. УК - 2/13.07.2022 г, допълнено със...

Законодателство