Актуално

По-важни промени в данъчните закони за 2024 г.

1. По Закона за данък върху добавената стойност Лицата, регистрирани по инициатива на НАП, имат право да издадат фактури за периода, когато са имали задължение за регистрация. За целта те...

Сега през 2023 г. Националната агенция за приходите отново проверява десетки хиляди дружества заради високи касови и стокови наличности.  Проверката се извършва на база на годишните...

Възможността да се изчисли данъкът върху добавената стойност (ДДС) за дадена стока или услуга е изключително полезна, особено за фирмите и счетоводителите, но в доста случаи представлява...

Използване на портала за е-услуги на НАП

В началото на октомври клиентите на НАП вече няма да могат да използват старият портал за е-услуги. От Агенцията по приходите информират, че по време на продължилия повече от година...

Проект за промени в закона за ДДС

Законопроектът за изменение и допълнение на ЗДДС, внесен за гласуване в Народно събрание в края на април от депутати от ДБ, получи одобрение и на първо четене, с което повишаването на прага...

Антикризисните мерки под формата на редакции в бюджетните закони за 2022 г.

Един от най-дискутираните казуси в последните месеци - пакетът от мерки, които управляващите ще предпримат, за да намалят негативното въздействие от скока на цените върху гражданите и...

Свръхнамалена ДДС ставка за книги

Съветът по икономически и финансови въпроси ECOFIN прие нова директива, с която се променят общоевропейските разпоредби относно облагането с данък върху добавената стойност и се предоставя...

На 8 април започва кандидатстването по мярката 60/40 за март - юни 2022 г.

Агенцията по заетостта обяви старта на процедурата по кандидатстване за подпомагане на работодателите за запазване на заетостта през периода март - юни. Удължаването на действието на...

Мярката 60/40 ще бъде удължена до 30 юни 2022 г.

Управляващите решиха държавната помощ по мярката 60/40 в подкрепа на работодателите в сектори, чиято дейност е пряко засегната от противоепидемичните мерки за справяне с пандемията от Covid...

От 1-ви април безработните ще внасят за здравно осигуряване 28,40 лв. месечно

Размерът на здравната вноска за безработни лица, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, се повишава от 1-ви април и дължимата сума месечно ще е 28,40...

Бюджетите на ДОО и НЗОК за 2022 г. са гласувани на второ четене

НС гласува окончателните текстове на бюджетните закони за 2022 г. на ДОО и НЗОК.  В прессъобщенито за законодателната инициатива се съобщава, че с приемането на ЗБДОО за 2022 г. от 1 април...

От 1 февруари 2022 г. започва нов прием на документи по мярката 60/40

С постановление на МС № 482 от 30.12.2021 г., изменящо Постановление № 151/2020 г., се предоставя възможност на работодателите да кандидатстват за подпомагане за запазване на заетостта за ...

Законите за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2021 г. остават в сила до 31 март

Поради липса на разписана и гласувана бюджетна рамка за 2022 г., в сила остават разпоредбите на законите за държавния бюджет и бюджетите на държавното обществено осигуряване на Националната...

До 100 000 безвъзмездна финансова помощ за МСП при затваряне на бизнеса заради Covid-19

Министерски съвет и МИ едновременно обявиха мярката за подпомагане на МСП в случай, че се стигне до пълно затваряне на бизнеси зарди Covid-19, както е предвидено при навлизане в Етап 4 (IV-...

МФ с указание за счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия

Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh е мярка, целяща да подпомогне таргет групата за справяне с последиците от...

Мярката 60/40 за подкрепа на работодатели в засегнатите от Covid-19 сектори продължава и през 2022 г.

На заседанието си на 30.12.2021 г. Министерски съвет реши, че държавата ще продължи да подкрепя работодателите за запазване на заетостта и през първите два месеца на 2022 г. В първия брой...

МС предлага удължаване действието на настоящите бюджетни закони до 31 март 2022 г.

В мотивите към законопроект, внесен за гласуване на 23.12.2021 г. от името на Министерски съвет, е посочено, че поради обективно стекли се обстоятелства държавният бюджет за 2022 г. няма да...

С 13.8% по-високи разходи на работодателите за труд през третото тримесечие на 2021 г.

Солиден ръст на разходите, които са направили работодателите през периода юли - септември 2021 г. за изплащане на работни заплати, социални и здравни осигуровки, обезщетения, социални...

Нови срокове за кандидатстване по мярката 60/40 за ноември и декември 2021 г.

За месец ноември документите, с които работодателите могат да заявят желанието си да получат средства по мярката за запазване на заетостта, условията за кандидатстване по която са...

Срокът на проект „Заетост за теб” се удължава до 30.06.2023 г.

До края на юни 2023 г. е удължен срокът на проекта „Заетост за теб”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. От 02.12.2021 г. са в сила и нови правила, касаещи...

Още до 30 000 000 лв. за подпомагане на засегнатите от Covid-19 предприятия от туристическия сектор

Съгласно текста на чл.1 от Постановление № 393 от 22 ноември 2021 г.:  На предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от следните кодове на ниво детайлност група и...

Указания във връзка с чести чрешки при отчетите по антикризисната мярка за подпомагане на малки предприятия с оборот над 500 000 лв.

УО на ОПИК дава следните насоки относно правилата за отчитане на договорите, слючени по антикризисната мярка за подпомагане на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. (текстът на...

От 12 октомври стартира нова процедура по мярката 60/40

Министерското постановление, с което се регламентират условията за финансово подпомагане на работодателите, засегнати от противоепидемичните мерки заради Covid-19, е обнародвано в бр.85/12....

Удължава се срокът за влизане в сила на новите бандероли за бутилиран алкохол до 1 април 2022 г.

Новите бандероли за бутилиран алкохол, утвърдени с обнародваната в бр.79/21.09.2021 г. на Държавен вестник заповед на финансовия министър, ще влязат в сила не от 1 януари, а от 1 април 2022...

Страници