Институции

Вие сте тук

Фирмите, получили финансиране в трета фаза на програмата за подкрепа чрез НАП, трябва да отчитат дейността си

30 дни след изтичане на 3 месеца от датата на издаване на заповедта за одобрение отчетът, съдържащ информация  за същността на декларираната проектна дейност за преодоляване на недостига на...

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2021

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.10.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения. » 25.10...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2021

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.09.2021 г. (следващ работен ден: 27.09.2021 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6...

Данъчно-осигурителен календар - август 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.08.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Нова версия на софтуера за декларации образец 1, 3 и 6 от 3 август 2021 г.

От НАП информират за Обновяване № 3 за 2021 г. на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации обр. № 1, 3 и 6 и справките по чл. 73, ал.1 и  6 от ЗДДФЛ. В новата версия на...

НАП и НСИ стартират консултации за промени в ЗСтВТС

НАП и НСИ стартират консултации във връзка с изготвянето на законопроект, които да транспонира в националното законодателство европейските регламенти, отнасящи се до различните области на...

Данъчно-осигурителен календар - юли 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.07.2021 г. (следващ работен ден: 26.07.2021 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от...

Новите ДДС правила при дистанционни продажби влизат в сила от 1 юли 2021 г.

От приходната агенция припомнят на търговците, извъpшвaщи онлайн пpoдaжби, че от 1 юли ще могат чрез портала за е-услуги на НАП дa ce peгиcтpиpaт по новите специални режими за облагане с...

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2021 г.

В интернет страницата на приходната агенция, в рубрика "Законодателство" е достъпен за изтегляне обновеният Наръчник по корпоративно подоходно облагане за настоящата година. В документа са...

НАП обобщава новите правила относно ДДС при електронна търговия в ЕС от 1 юли 2021 г.

От приходната агенция публикуваха в прессъобщение обобщена информация относно новия ред за регистриране, деклариране и плащане на ДДС при онлайн търговия в ЕС, в сила от 1 юли 2021 г. По-...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.06.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Нова е-услуга от НАП за деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск

От НАП информират за предстоящото стартиране на нова е-услуга, кято ще предоставя възможност с квалифициран електронен подпис да се декларират данни за превози на стоки с висок фискален...

Автоматичното подаване на данни от фискални устройства и ИАСУТД в НАП се възобновява от 05.05.2021 г.

От приходната агенция информират за възобновяване на процеса по автоматично подаване на данни от фискални устройства и ИАСУТД, считано от 05.05.2021 г. В съобщението, публикувано в интернет...

Данъчно-осигурителен календар - май 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.05.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на...

Наръчник за 2021 г. по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя

Актуализиран за 2021 г. Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя е достъпен в интернет...

Нова версия на софтуера за декларации образец 1, 3 и 6 от 7 април 2021 г.

Публикувана е нова версия на програмния продукт за генериране на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси, информират от...

Данъчно-осигурителен календар - април 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица » 25.04.2021 г. (следващ работен ден: 26.04.2021 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от...

От 1-ви април ще са достъпни е-услуги за предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“

От НАП информират, че достъпът до е-услугите предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“ съгласно новите регламенти на ЗДДС ще е активен от 1-ви април...

Нова версия на софтуера за Трудови договори е в сила от 01.03.2021 г.

Няколко обновявания на клиентския софтуер за Трудови договори, които са в сила от 01 март 2021 г., са публикувани в сайта на Приходната агенция в рамките на 10 дни. На 12 март е добавена и...

Изтича срокът за подаване по досегашния ред на искания за възстановяване на ДДС към Обединеното кралство

Крайният срок за подаване на искания за възстановяване на ДДС за платен данък в Обединеното кралство, за който правото на възстановяване е възникнало до 31.12.2020 г., изтича на 31-ви март...

Предварително попълнени декларации за физическите лица са достъпни от 16 март 2021 г.

Спазвайки обещания срок, от НАП предоставят на физическите лица, които трябва да декларират доходите си за 2020 г., предварително попълнена данъчна декларация. Услугата е достъпна от днес,...

Становище на НАП във връзка с промените в Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

След като в бр.17/26.02.2021 г. на Държавен вестник беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл....

НАП включва данни за доходите от е-търговия в предварително попълнената ГДД за физическите лица

След като преди дни от Агенцията по приходите обявиха, че на 16 март в портала за електронни услуги ще бъдат достъпни предварително попълнените данъчни декларации за облагане доходите на...

Стартира кампанията за деклариране на корпорадивните данъци за 2020 г.

Според последните промени в данъчното законодателство, кампанията за деклариране и плащане на корпоративните данъци за 2020 г. стартира на 1 март 2021 г. и ще продължи до 30 юни. ...

Страници