Проекти

Вие сте тук

Проект за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 30.09.2022

Проектът за промени в ДОПК, който цели да се изпълни нормативното изискване за транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 година за...

Данъчни облекчения за деца

Законопроект за изменение и допълнение на ЗДДФЛ предвижда редакции в нормативната уредба за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. В мотивите на вносителите се посочва...

Сканиране на баркод на акцизни стоки

Законодателна инициатива за изменения в текстовете на ЗАДС е достъпна в портала за обществени консултации на МС. Като основната цел на законопроекта е посочено намаляване на...

Стартира обществено обсъждане на проект за промени в ЗДДС

Законодарелна инициатива за промени в текстовете на ЗДДС ще осигурява привеждане на законодателството в областта на данъка върху добавената стойност в съответствие с решенията на Съда на...

Банкноти и монети

Повод да бъдат предложени изменения в текстовете на нормативния акт е изтичане срока на прилагане на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна...

Безвъзмездното даряване на храни

Законодателна инициатива за промени в ЗДДС, свързани с разпоредбите на данъчното законодателство относно безвъзмездното даряване на храни, предлага като мярка, която ще стимулира тази...

Предложение за промени в ППЗДДС

Проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е публикуван в Портала за обществени консултации на МС. Срокът за адресиране на становища изтича на ...

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - 30.05.2022 г.

Предложение за промени в правилника за прилагане на ЗАДС, достъпно в Портала за обществени консултации на МС, предвижда редица корекции в текстовете, отразяващи последните промени в закона...

Законопроект за Държавната агенция по вписванията

Законодателна инициатива на народни представители от ПП предлага създаване на нова Държавната агенция по вписванията към Министерски съвет, която да бъде правоприемник на Агенция по...

Законопроект за изменение и допълнение на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия - 27.04.2022 г.

Законодателна инициатива на МС предлага промени в нормативната уредба на статистическата дейност относно вътресъюзната търговия със стоки, с които да се синхронизират текстовете на ЗСВТС с...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 21.04.2022 г.

От 50 000 лв. на 100 000 лв. да бъде повишен минималният праг на облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия, над който регистрацията по ЗДДС става задължителна, предвижда...

ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби

Законопроект, внесен за разглеждане в НС, предлага да се ратифицира със закон Конвенцията, подписана от 70 държави и юрисдикции на 7 юни 2017 г. на официална церемония в Париж, с която...

Бюджетните закони за 2022 г. са внесени за разглеждане в НС

След като на заседанието на Министерски съвет в последния ден на януари бюджетните закони за 2022 г. получиха одобрение, законопроектите за държавния бюджет, за бюджета на държавното...

Комисията по бюджет и финанси одобри предложението ваучерите за храна да се облагат с ДДС

Законодателната инициатива, с която се предлагат изменения и допълнения в Закона за ДДС, целящи синхронизиране на разпоредбите на националното данъчно законодателство с тези на ЕС, е...

Два законопроекта предлагат удължаване на срока за ДДС ставка от 9% за за ресторанти, хотели, книги и бебешки стоки

Законодателните инициативи са на представители на ГЕРБ и ИТН. Двата законопроекта са внесени за гласуване на 22.12.2021 г.. За да продължи да се прилага намалената данъчна ставка от 9 % и...

МС одобри три проекта за промени в данъчни закони - ЗИД на ЗДДС, ЗКПО и ЗАДС

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС, одобрен за гласуване, предвижда следните редакции в текстовете на нормативния акт: освобождаване от ДДС при закупуването на стоки и...

Проекти за промени в ЗДДС, ЗАДС и ЗКПО

Министерство на финансите публикува проекти за изменение и допълнение на Закон за данък върху добавената стойност, Закон за акцизите и данъчните складове и Закон за корпоративното подоходно...

9% ДДС и за доставки на плодове и зеленчуци предлага проект за промени в ЗДДС

Година след въвеждането на 9% ДДС за доставките на някои стоки и услуги като част от антикризисните мерки за справяне с икономическите последици от Covid-19 пандемията, временно намаляване...

Две предложения за промени в Кодекса на труда са внесени за гласуване в НС

Първият от двата законопроекта, дело на депутати от „Изправи се БГ! Ние идваме“, предлага промени в посока дигитализиране на трудовата книжка с оглед на тенденциите за замяна на все по-...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност	- 27.07.2021 г.

ЗИД на ЗДДС, внесен от депутати от парламентарната група на "ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!", предлага солидно увеличение на прага за задължителна регистрация по ДДС, като съгласно текста на...

Два проекта за промени в данъчни закони и редакции в КТ сред първите законодателни инициативи на новите депутати

Сред 53-те законопроекта, внесени за разглеждане от началото на работата на 45-тото Народно събрание до 22 април 2021 г., са Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците...

Правителството одобри предложения в ЗИД

Законопроектът за изменение и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност, който беше публикуван за обществено обсъждане в средата на септември, получи одобрението на МС и...

Проект за промени в ДОПК

След като получи одобрението на МС, в Народно събрание за гласуване е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 002-01-53/21.10.2020 г. В...

Проект за промени в ЗДДС

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който в българското законодателство да се транспонират...

Страници