Банкови институции - Указател

Вие сте тук

Бигбанк АС–клон България

Банката е основана през 1992 в Тарту, Естония. Лицензирана от БНБ през ноември 2020 г. като клон на чуждестранна банка, опериращ на българския пазар.  Адрес: бул. Ген. Едуард И. Тотлебен №...

Варенголд Банк АГ, клон София

Гepмaнcĸaтa Vаrеngоld Ваnk открива oфициaлнo cвoя oфиc в Coфия нa 22 нoeмвpи 2018 г. Vаrеngоld Ваnk e cпeциaлизиpaнa в т. нap. Маrkеtрlасе Ваnkіng, ĸoeтo вĸлючвa финaнcиpaнe нa нeбaнĸoви...

Указател Банкови институции 》Юробанк България АД

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, е водеща универсална банка с над 20 успешни години на българския пазар. Банката предлагаща широка гама от банкови услуги: различни...

Централна кооперативна банка АД - указател

Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Банката предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото...

УниКредит Булбанк АД - указател

УниКредит Булбанк е част от водещата европейска финансова група UniCredit. УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 12 млрд. лева към края на декември 2012 г. УниКредит...

Търговска Банка Д АД - указател

Търговска Банка Д АД е търговска банка, притежаваща пълен банков лиценз за извършване на финансови и банкови операции в страната и в чужбина. Търговска Банка Д АД предоставя всички видове...

Токуда Банк АД - указател

Токуда Банк АД е учредена на 27 декември 1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон. Банката има пълен лиценз, който й позволява да извършва в страната и...

Ти Би Ай Банк EАД - указател

TBI Bank е част от групата на TBIF Financial Services B.V, към която принадлежат и утвърдените на българския пазар марки TBI Credit, TBI Leasing и TBI Rent. Предложенията на банката за...

Тексим Банк АД - указател

Тексим Банк АД е една от първите, действащи към момента частни банки в България, учредена през 1992 г. от повече от 4 000 акционери. Банката познава изискванията на националния пазар и...

Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София - указател

Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София е създаден през юли 1998 г. като клон на чуждестранната банка - Те-Дже Зираат Банкасъ АД, Турция. Банката притежава лиценз за банкова дейност като клон на...

Ситибанк Европа АД, клон България - указател

Ситибанк Европа АД - клон България установява своето присъствие в България през Ноември 1998 г., отваряйки представителен офис, който придобива лиценз през 2000 г. и става пълноправен...

Райфайзенбанк (България) ЕАД - указател

Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през юни 1994г. по българския Закон за банките и кредитното дело, с пълен лиценз за работа в страната и чужбина.РБИ предлага корпоративно и...

Първа инвестиционна банка АД - указател

Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално...

ПроКредит Банк (България) EАД - указател

ПроКредит Банк (България) АД е част от група от 22 банки, специализирани във финансирането на много малкия, малкия и среден бизнес, които успешно работят в страните от Югоизточна Европа,...

Общинска банка АД - указател

Общинска банка АД е учредена през през април 1996 г. като универсална търговска банка. Банката е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа, лицензиран инвестиционен посредник за...

Обединена българска банка АД - указател

Обединена българска банка АД е учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен...

Интернешънъл Асет Банк АД - указател

Интернешънъл Асет Банк АД е създадена на 13 декември 1989 г. като акционерно дружество. Банката е универсална, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции. Банката е лицензиран...

ИНГ Банк Н.В. – клон София - указател

ING стартира дейността си в България през 1994г. От откриването си, ING Банк изгражда стабилна клиентска база от корпоративни и институционални клиенти. Банката е била награждавана...

Инвестбанк АД - указател

Инвестбанк АД е напълно лицензирана търговска банка, предлагаща целия спектър от банкови продукти и услуги. Основен принцип в дейността на банката е универсалното банкиране, фокусирано...

Българска банка за развитие АД - указател

Българска банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е...

Българо-американска кредитна банка АД - указател

БАКБ има издаден от БНБ пълен лиценз за банкова дейност. Банката е специализирана в предоставянето на обезпечено финансиране на фирмите от малкия и средния бизнес ("МСП") в България, с...

БНП Париба С.А. – клон София - указател

BNP Paribas SA - клон София предлага пълна гама от продукти и услуги в областта на корпоративното и инвестиционното банкиране. За индивидуални клиенти BNP Paribas предлага небанково...

Банка ДСК EАД - указател

Банката е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса.С приемане на Закон за преобразуване на ДСК от 15 април 1998 г., който влиза в сила на 30 април 1998 г., ДСК е преобразувана в...

Алианц Банк България АД - указател

Алианц Банк България АД е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 г. Банката приема името на основния си акционер - Алианц България Холдинг на 13...