бюджетни предприятия

Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2015 г.

Всички бюджетни предприятия и банките трябва да представят статистическа справка за дейността си през 2015 г. Освен статистически справки, банките попълват и годишен финансов отчет съгласно...

Годишна отчетност за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2014 г.

Всички бюджетни предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките предоставят статистически справки на основание чл. 20 от Закона за статистиката и Закона за корпоративното...