данъчен кредит

Как се отчита еднодневна ученическа екскурзия само с разходи за транспорт?

Как да се отчете организирането на еднодневна ученическа екскурзия с лицензиран транспорт, при положение че има разходи само за транспорта? Екскурзията като туристическо пътуване ли се...

Наемане на апартамент за настаняване на гости и свързани лица от чужбина - документално оформяне и данъчен кредит

Фирма желае да наеме апартамент в страната. Целта е в него фирмата да настанява свои гости и свързани лица, пътуващи от чужбина във връзка с дейността на самата фирма. В тази връзка за...

Ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит за някои пътни превозни средства ще иска България от ЕК

Финансовият министър е упълномощен днес да подаде искане за дерогация от ДДС-директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на...

НАП публикува разяснения относно деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

Приходната агенция публикува в интернет страницата си разяснения относно възможните варианти за приспадане на данъчен кредит за използвани и за лични нужди стоки, включени в стопанските...

Утежнение или облекчение са последните промени в ЗДДС, касаещи „данък уикенд“

В края на 2015 г. се вдигна твърде много шум за т.нар. „данък уикенд“.  Депутатите се обединиха около становището, че този данък значително натоварва и утежнява бизнеса и се отрекоха от...