Банкови институции - Новини

Вие сте тук

ББР представя специалната програма в подкрепа на туристическия бранш

На среща с представители на туристическия бранш в Бургас и Варна Владимир Георгиев, изпълнителният директор на ББР, представи нова програма на банката, предлагаща възможност на затруднени...

ББР вече е изцяло държавна собственост

След като министър Кирил Петков получи с договор за дарение 8-те броя безналични акции, всяка с номинална стойност 100 лева, (000055% от капитала на Българска банка за развитие), които до...

БНБ: От 1 октомври 2020 г. България се присъединява към Единния механизъм за преструктуриране, заедно с присъединяването към ЕНМ

От 1 октомври 2020 г. България се присъединява към Единния механизъм за преструктуриране, заедно с присъединяването към Единния надзорен механизъм (считано от 1 октомври 2020 г. кредитните...

Нова банкнота от 10 лв. в обращение от 12 юни 2020 г.

БНБ пуска в обращение нова серия 10-левови банкноти от 12 юни 2020 г. Новите банкноти, както и при предходните три серии с по-висок номинал, са с допълнителни защитни елементи и без...

Нова банкнота с номинална стойност 20 лева ще е в обращение от 20 март 2020 г.

Нова серия банкноти с номинал 20 лв. ще бъде в обращение от 20 март 2020 г., анонсират от БНБ.  Без съществена промяна се запазват общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата...

Нова банкнота с номинал 50 лева в обращение от 1 ноември 2019 г.

От 1 ноември в обращение ще е втората банкнота от новата серия банкноти, която е с номинална стойност 50 лева и емисия 2019 г. след като в края на декевмри 2018 г. БНБ емитира нова 100-...

ББР с нова програма за индиректно финансиране на земеделски стопани

Нов продукт на ББР ще подпомага чрез индиректно финансиране земеделските производители, съобщават от финансовата институция. Програмата е със стартов бюджет от 15 000 000 лева и ще се...

Нова серия банкноти от 100 лв. в обращение от 28 декември 2018 г.

Нова серия банкноти с допълнителна защита срещу фалшифициране е в обращение от днес, 28 декември 2018 г. БНБ емитира нова 100-левова банкнота, която ще се използва като разплащателно...

Бизнес кредитиране до 50 хиляди евро за стартиращи компании отпуска ББР

Възможност за кредитиране в размер до 50 хил. евро е предоставена на малки предприятия и стартъпи от Микрофинансиращата институция „Джобс“, част от Групата на ББР. Информацията за...

Ограничен е размерът на банковите такси от 1 август 2018 г.

Най-късно до 1 август 2018 г. съгласно § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ банките трябваше да започнат да прилагат безплатно или срещу приемливи такси...

Нови IBAN номера от 1 август за клиентите на бившата СИБАНК ЕАД

Нови IBAN номера от 1 август вече имат клиентите на бившата вече СИБАНК ЕАД. Промяната е в резултат на сливането с ОББ АД в началото на 2018 г., когато банковата институция престава да...

Девет търговски банки са изявили интерес да финансират проекти по плана „Юнкер“

Интерес към новата он-лендинг програма на Българска банка за развитие по плана „Юнкер" са заявили девет търговски банки, информират от финансовата институция. Възможностите за облекчено...

Какво трябва да знаем за валутните банкови преводи

Независимо дали сте частно лице или търговска фирма, със сигурност в моментите, в които ви се е налагало да превеждате пари по банков път сте си задавали въпроса: "По какъв начин парите ми...

Националният гаранционен фонд стартира нова програма за финансиране при облекчени условия на МСП

Националният гаранционен фонд ще осигурява гаранция, покриваща до 50 % от отпуснати на малки и средни предприятия кредити за финансиране както за оборотни, така и за инвестиционни нужди,...

ББР стартира нова онлендинг програма за кредитиране на малкия бизнес при облекчени обезпечения

Деветата по ред онлендинг програма на ББР, предоставяща възможност на малките и средни предприятия да получават чрез търговските банки кредити в размер до 293 хил. лева при два пъти по-...

70 млн. евро и преференциални условия за финансиране на малкия и среден бизнес от Пощенска банка и ЕИФ

Благодарение на подписаното гаранционно споразумение между Пощенска банка и Европейският инвестиционен фонд за 70 млн. евро по оперативна програма „Инициатива за МСП“, малкият и среден...

Споразумение между ББР и ЕИФ ще облекчи изискванията за обезпечение по бизнес кредитите

ББР ще покрива до 60% от риска по бизнес кредити на търговските банки след подписването на споразумение за издаване на контра-гаранция с Европейския инвестиционен фонд по програма COSME. ...

Наредбата на БНБ за Регистъра на банковите сметки и сейфове е обнародвана в ДВ

Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове е обнародвана в брой 81 на Държавен вестник. Нормативният акт регламентира реда за подаване и получаване на...

5 млн. евро по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ са достъпни за бизнеса чрез он-лендинг програма на ББР

Договорените с Европейския инвестиционен фонд 5 млн. евро по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ са усвоени и достъпни за микропредприятията в България, съобщават от...

Иновации в областта на финансовите услуги ще получат 200 млн. евро от УниКредит Anthemis Group

Иновативни бизнес идеи за финансови услуги ще бъдат финансирани от УниКредит и международната инвестиционна и консултантска компания Anthemis Group чрез съвместен инвестиционен проект с...

ББР с нова инициатива за съвместно финансиране на бизнеса в партньорство с търговските банки

Българската банка за развитие ще сподея с търговските банки до 50 % от риска по отпускане на кредити на бизнес потребители съгласно нова инициатива, целяща осигуряване на съвместен ресурс...

Пощенска банка става собственик на клона на Алфа Банк в България

Окончателното споразумение, с която всички банкови дейности на българския клон на Алфа Банк стават собственост на дъщерното дружество на Юробанк в България, е подписано. Според него...

Нова инициатива за индиректно микрофинансиране на Българската банка за развитие с подкрепата на ЕИФ

Предоставяне на нови микрокредити и микролизинги за бизнеса в размер до 24 999 евро предвижда нова инициатива за индиректно микрофинансиране на ББР. Програмата ще се осъществява чрез...

200 млн. лв. за кредитиране на малките фирми в България след подписването на споразумението между ЕИФ и СИБАНК

Първото финансиране за България‬ по Плана "‪Юнкер‬" е факт след подписването на споразумението между Европейския инвестиционен фонд и СИБАНК. Кредитите за малките и средни предприятия в...

Страници